UWAGA: Minimalna liczba punktów do liceum wynosi 130.

 

Na tę liczbę składają się punkty za wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (max 100 pkt. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozszerzonego) plus punkty za udział
w konkursach/olimpiadach przedmiotowych (5-10 pkt.), szczególne zaangażowanie/ osiągnięcia pozaszkolne (5-10 pkt.), szlachetną, godną naśladowania postawę
(5-10 pkt.) i/lub za realizację ciekawego hobby/zainteresowania mogącego być inspiracją/wzorem dla innych uczniów (5-10 pkt). Do ogólnej punktacji doliczana jest ocena za prezentację (5-10 pkt.).

 Przebieg rekrutacji:

 1. Wysłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
 2. Wypełnienie i odesłanie kwestionariusza;
 3. 10 minutowa prezentacja ucznia przed Komisją (przedstawienie dowolnego tematu/zagadnienia będącego w sferze zainteresowań ucznia; forma prezentacji: power point, plansza/plakat, ustna wypowiedź);
 4. Indywidualne spotkanie przedstawiciela szkoły z Rodzicem/prawnym Opiekunem (omówienie szczegółów przyjęcia);
 5. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego (na jego podstawie odbywa się przydział do odpowiedniej grupy zaawansowania).
 6. Podpisanie umowy;
 7. Wpłata wpisowego w wysokości 1500,- zł ;
 8. Czesne płatne do 3 każdego miesiąca przez okres 12 miesięcy. Przy jednorazowej wpłacie – zniżka 5%;
 9. Czesne dla pierwszego dziecka w szkole – 1400,- zł;
 10. Czesne dla drugiego dziecka  w szkole – 1300,- zł ;
 11. Czesne dla trzeciego dziecka w szkole – 1000,- zł.

 

Ile kosztuje prywatne liceum ogólnokształcące w Warszawie?

Koszt prywatnego liceum ogólnokształcącego w Warszawie obejmuje cenę wpisowego oraz czesne (wszystkie kwoty zostały wyszczególnione na powyższej liście). W ramach czesnego uczniowie realizują rozszerzony, autorski program nauczania języka angielskiego, wybranych przedmiotów maturalnych oraz udział w projektach i programach edukacyjnych (w tym międzynarodowych). Opłata za lunch pobierana jest dodatkowo.