UWAGA: Minimalna liczba punktów do liceum wynosi 150.

 

Na tę liczbę składają się punkty za wynik egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego (max 100 pkt. ze szczególnym uwzględnieniem - w przypadku egzaminu gimnazjalnego -  poziomu rozszerzonego) plus punkty za ocenę na świadectwie z 4 wskazanych przez kandydata/kandydatkę przedmiotów (do wyboru: matematyka, fizyka, chemia, biologia, j.polski, historia, j.obcy nowożytny - 10 pkt. za 6, 8 pkt. za 5, 6 pkt za 4),  punkty za udział w konkursach/olimpiadach przedmiotowych (5-15 pkt.), szczególne zaangażowanie/ osiągnięcia pozaszkolne (5-15 pkt.), szlachetną, godną naśladowania postawę (5-10 pkt.) i/lub za realizację ciekawego hobby/zainteresowania mogącego być inspiracją/wzorem dla innych uczniów (5-10 pkt). Do ogólnej punktacji doliczana jest ocena za prezentację (10-20 pkt.). Ważne: nie przyjmujemy uczniów z oceną naganną i nieodpowiednią  z zachowania. 

Przebieg rekrutacji:

  1. Wysłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@teamworkschool.pl;
  2. Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia dziecka wraz z podpisaną klauzulą RODO;
  3. Indywidualne spotkanie dyrektora szkoły z Rodzicem/prawnym Opiekunem (omówienie szczegółów przyjęcia);
  4. 10 minutowa prezentacja ucznia przed Komisją (przedstawienie dowolnego tematu/zagadnienia będącego w sferze zainteresowań ucznia; forma prezentacji: power point, plansza/plakat, ustna wypowiedź); I tura prezentacji - 18 maja 2019r.
  5. Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego (na jego podstawie odbywa się przydział do odpowiedniej grupy zaawansowania); I tura egzaminów - 18 maja 2019r;
  6. Podpisanie umowy;
  7. Wpłata wpisowego w wysokości 1500,- zł ;
  8. Czesne płatne do 3 każdego miesiąca przez okres 12 miesięcy. Przy jednorazowej wpłacie – zniżka 5%;
  9. Czesne dla pierwszego dziecka w szkole – 1200,- zł;
  10. Czesne dla drugiego i kolejnego – 1100,- zł .

UWAGA!

Przebieg rekrutacji do Szkoły Podstawowej wygląda prościej, tzn. opiera się wyłącznie na konkursie świadectw (średnia ocen - co najmniej 4,0), a poziom znajomości języka angielskiego został określony na A2 (i więcej). Czesne oraz pozostałe opłaty takie same, jak dla liceum.

O przyjęciu do szkoły (Liceum Ogólnokształcącego jak i  Szkoły Podstawowej) decyduje kolejność zgłoszeń.

Ile kosztuje niepubliczne liceum ogólnokształcące w Warszawie?

Koszt niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie obejmuje cenę wpisowego oraz czesne (wszystkie kwoty zostały wyszczególnione na powyższej liście). W ramach czesnego uczniowie realizują rozszerzony, autorski program nauczania języka angielskiego, wybranych przedmiotów maturalnych oraz udział w projektach i programach edukacyjnych (w tym międzynarodowych). Opłata za lunch pobierana jest dodatkowo.