DZIEŃ OTWARTY 8 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 12 UL. PARKOWA 4

8 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 12 UL. PARKOWA 4 (za Bankiem Millenium na wysokości Urzędu Miasta) ZAPRASZAMY NA KOLEJNY JUŻ DZIEŃ OTWARTY 

W tym dniu spotkają się Państwo z Dyrekcją szkoły i nauczycielami matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, biologii, geografii i WOS (nauczyciele pozostałych przedmiotów byli obecni na wcześniejszych spotkaniach); dowiedzą się również  Państwo bliżej na czym będzie polegał system edukacji fińskiej w naszej szkole oraz, jak szkoła będzie funkcjonować organizacyjnie. Odpowiemy też na nurtujące Państwa pytania. UWAGA! Na Dzień Otwarty obowiązują wcześniejsze zapisy. Można się zgłaszać wysyłając e-maila na adres: sekretariat@teamworkschool.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 502 715 128 (Dyrektor Hanna Kułak), albo 791 024 562 (Dyrektor Małgorzata Kłosowicz). Czekamy :)

 

 

 

I TURA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO I KLAS NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JÓZEFOWIE ZA NAMI.

Jesteśmy pod wrażeniem poziomu prezentacji, ciekawych i oryginalnych spostrzeżeń do tego stopnia, że postanowiłyśmy je … kontynuować w nowym roku szkolnym na zajęciach. Ogromne dzięki za intelektualną inspirację i wielkie gratulacje :) wszystkim uczniom i uczennicom.

Kandydatom i kandydatkom, którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminach wstępnych 18 maja proponujemy kolejny termin - 8 czerwca godz.10. Adres ul. Parkowa 4 (ZA BANKIEM MILLENIUM) W JÓZEFÓWIE (ok. 250 metrów od stacji PKP Józefów, w pobliżu Urzędu Miasta). Proszę śledzić aktualności na stronie.

 

Przebieg egzaminu:

 1. godz. 10 - 10 45 uczniowie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wchodzą do sali i piszą test decydujący o przydziale do odpowiedniej grupy zaawansowania  (test koncentruje się na znajomości słownictwa i gramatyki);
 2. godz. 11 - 14 indywidualne prezentacje uczniów. Lista uczniów (tylko imiona i pierwsza litera nazwiska) będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły i na drzwiach do sali egzaminacyjnej (parter budynku).

Przebieg prezentacji:

 1. kandydaci/ kandydatki wchodzą do sali pojedynczo. Prezentacja powinna trwać ok 10 minut (proszę nie przekraczać czasu) i dotyczyć dowolnie wybranego zagadnienia będącego w sferze szczególnych zainteresowań ucznia/uczennicy i polegać na przedstawieniu/omówieniu tematu; prezentacje mogą być wygłaszane w języku angielskim (zachęcamy). UWAGA! proszę nie powielać osiągnięć/treści wpisanych na str. 3 karty zgłoszenia;
 2. kandydaci/kandydatki otrzymują wynik I etapu rekrutacji w ciągu jednego tygodnia.

UWAGA: Minimalna liczba punktów do liceum wynosi 150. 

I ETAP. Uczeń może uzyskać max 100 pkt. za nast. elementy:

 1. udział w olimpiadach/konkursach przedmiotowych - max 20 pkt.
 2. zaangażowanie/osiągnięcia pozaszkolne - max 20 pkt.
 3. szlachetną, godną naśladowania postawę - max 20 pkt.
 4. realizację ciekawego hobby, zainteresowania mogące być inspiracją dla innych uczniów - max 20 pkt.
 5. prezentację wybranego zagadnienia/tematu - max 20 pkt. (uczeń może omówić/wyjaśnić/przedstawić wybrane zagadnienie z dowolnie wybranego szkolnego przedmiotu, albo zagadnienie spoza treści nauczanych w szkole będące w sferze zainteresowań).

Razem 100 pkt.

II ETAP. Uczeń może uzyskać max 100 pkt. za oceny z 5 dowolnie wybranych przedmiotów (20 pkt. max za każdą ocenę):

 • uzyskanych w I  półroczu VIII klasy SP/III Gimnazjum;
 • albo uzyskanych na świadectwie klasy VII SP/II Gimnazjum;
 • albo proponowanych na koniec roku SP/Gimnazjum.

Razem 100 pkt.

Uczniowie otrzymują informację dotyczącą liczby uzyskanych punktów po I etapie rekrutacji w terminie jednego tygodnia od egzaminów/prezentacji i kolejnego tygodnia po otrzymaniu przez szkołę informacji o ocenach uzyskanych w dotychczasowej szkole.

 

Przebieg rekrutacji:

 1. Wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia dziecka wraz z podpisaną klauzulą RODO;
 2. 10 minutowa prezentacja ucznia przed Komisją (przedstawienie dowolnego tematu/zagadnienia będącego w sferze zainteresowań ucznia/przedmiotu szkolnego. UWAGA! Proszę nie powielać informacji dot. osiągnięć, sukcesów opisanych w karcie zgłoszenia na str.3); forma prezentacji: power point, plansza/plakat, ustna wypowiedź; najbliższy termin egzaminów/prezentacji - 8 czerwca 2019r. godz. 10 ul. Parkowa 4 (w pobliżu Banku Millenium za salonem optycznym) w Józefowie;
 3. Egzamin pisemny z języka angielskiego: ok. 30 minutowy test leksykalno-gramatyczny (na jego podstawie odbywa się przydział do odpowiedniej grupy zaawansowania); kolejna tura egzaminów - 8 czerwca 2019r. godz. 10 ul. Parkowa 4 (w pobliżu Banku Millenium, za salonem optycznym) Józefów;
 4. Podpisanie umowy;
 5. Wpłata wpisowego w wysokości 1500,- zł ;
 6. Czesne płatne do 3 każdego miesiąca przez okres 12 miesięcy. Przy jednorazowej wpłacie – zniżka 5%;
 7. Czesne dla pierwszego dziecka w szkole – 1200,- zł;
 8. Czesne dla drugiego i kolejnego – 1100,- zł .

UWAGA!

Przebieg rekrutacji do Szkoły Podstawowej wygląda prościej, tzn. opiera się wyłącznie na konkursie świadectw (średnia ocen - co najmniej 4,0), a poziom znajomości języka angielskiego został określony na A2 (i więcej). Czesne oraz pozostałe opłaty takie same, jak dla liceum.

O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego, jak i  Szkoły Podstawowej  decyduje również kolejność zgłoszeń. Uczniowie, którzy zdali egzamin, a nie dostali się do szkoły z powodu braku miejsc wpisywani będą na listę rezerwową.

Ile kosztuje niepubliczne liceum ogólnokształcące w Warszawie?

Koszt niepublicznego liceum ogólnokształcącego w Warszawie obejmuje cenę wpisowego oraz czesne (wszystkie kwoty zostały wyszczególnione na powyższej liście). W ramach czesnego uczniowie realizują rozszerzony, autorski program nauczania języka angielskiego, wybranych przedmiotów maturalnych oraz udział w projektach i programach edukacyjnych (w tym międzynarodowych). Opłata za lunch pobierana jest dodatkowo.

 

Karta zgłoszenia dziecka