W ramach edukacji domowej prowadzimy zajęcia na wszystkich etapach nauczania poczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, na trzeciej liceum ogólnokształcącego kończąc. Lekcje odbywają się w niewielkich grupach; część z nich realizowana jest wspólnie z dziećmi i młodzieżą uczącą się w trybie "zwykłej " szkoły. Do tych zajęć zalicza się m.in. muzyka, plastyka, informatyka, zajęcia na basenie, języki obce, ale też warsztaty i wyjazdy/wycieczki szkolne.

Dbamy o realizację podstawy programowej, ale też dodajemy swoje "własne" przedmioty (np. American Life, Environmental Studies, Be in Blooming - nauczane dwujęzycznie, czy zajęcia terapeutyczne, sportowe, plastyczne i muzyczne). Wszystkie pod okiem wykwalifikowanej kadry (patrz: info na stronie "szkoła" zakładka "kadra").

Przywiązujemy dużą wagę do kształcenia umiejętności niekognitywnych, respektowania zasad etycznych oraz przestrzegania dobrych manier. Wychowujemy obywateli świata, którzy odpowiednio i bez kompleksów będą potrafili się znaleźć  w innym kręgu kulturowym.

Jako edukatorzy wskazujemy, pomagamy i rozwijamy pasje. Nie podajemy gotowych rozwiązań na tacy (no, może czasami); uważamy, że uczeń/uczennica jest w dużej mierze sam/a odpowiedzialny/a za efekty w nauce, a naszą rolą jest "jedynie" stworzenie do tego sprzyjających warunków.