TEAMWORK SCHOOL,
to NOWE! Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Świdrem (start we wrześniu 2019 roku).

Idea założenia szkoły wzięła się z pasji nauczania i marzeń o stworzeniu ciekawego centrum edukacyjnego, innego, niż wszystkie.  Miejsca, które bardziej przypomina dom, niż szkołę; miejsca, do którego chce się wracać i, w którym  każdy uczestnik procesu kształcenia jest ważny (pani sprzątająca również). Miejsca, w którym pracują ciekawi i kompetentni edukatorzy potrafiący przeprowadzić młodego człowieka przez kolejny etap edukacji
w miarę bezproblemowo, którzy zaszczepią w nim/ w niej ciekawość światapasje cywilną odwagę, aby zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem - dorosłością.

Przyjmujemy w swe progi uczniów bez względu na ich pochodzenie kulturowe, religijne, czy etniczne i kształcimy neutralnie światopoglądowo. Zapewniamy naukę w oparciu o autorskie programy nauczania.

 

METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym opieramy się na systemie edukacji fińskiej (wg nas najbardziej skutecznym, a jednocześnie przyjaznym uczniom systemie). Ale przede wszystkim wykorzystujemy własne, bogate doświadczenie metodyczne i … zdrowy rozsądek. W młodszych klasach szkoły podstawowej opieramy się na elementach systemu Jenaplan i Montessori.

PRIORYTETY

Kształcić umiejętności niekognitywne takie jak:

 • samoświadomość,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • rozumienie zjawisk występujących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • przedsiębiorczość i samodyscyplina,
 • podstawowe umiejętności i wiedza finansowa i ekonomiczna,
 • umiejętności i wiedza na temat własnego organizmu i bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • cywilna odwaga,
 • współodpowiedzialność za efekty w nauce,
 • kreatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • otwartość i wrażliwość społeczna
 • szerokie zainteresowania i ciekawość świata,
 • kompetencje moralne i postawa obywatelska,,
 • umiejętność wyszukiwania i weryfikacji danych pozyskanych z Internetu,
 • umiejętność samoobrony.

które (jak się okazuje) odgrywają większe znaczenie w osiągnięciu zawodowego i osobistego sukcesu, niż formalne wykształcenie i dyplomy.

DEWIZA SZKOŁY

Teamwork is where success starts

DYDAKTYKA

 • Autorskie programy nauczania języka angielskiego, polskiego, francuskiego, rosyjskiego, geografii (wybrane zajęcia - dwujęzycznie), biologii (wybrane zagadnienia - dwujęzycznie), WOS (wybrane zagadnienia - dwujęzycznie) i matematyki;
 • Anglojęzyczny autorski program nauczania przedmiotu Environmental Studies (fakultatywnie);
 • Zajęcia „Be in blooming (w tym – edukacja seksualna);
 • Self-defence classes, czyli jak się skutecznie bronić;
 • Debaty Oxfordzkie, Saloniki Literackie, dyskusje panelowe, warsztaty;

WYCHOWANIE

Najlepsze efekty w edukacji można uzyskać poprzez tworzenie pozytywnego i wspierającego kontaktu nauczyciela z uczniem. Powyższe założenie wywodzi się z koncepcji social-emotional learning kładącej nacisk na rozwój społeczno-emocjonalny w pięciu obszarach:

 1. Samoświadomości (czy potrafisz obiektywnie ocenić swoje mocne i słabe strony? Czy z optymizmem patrzysz w przyszłość?)
 2. Samokontroli (czy potrafisz radzić sobie ze stresem? Czy masz motywację do realizacji swoich celów osobistych?)
 3. Świadomości społecznej (czy rozumiesz normy etyczne i społeczne? Czy potrafisz zwrócić się o pomoc do rodziny, szkoły, czy lokalnej społeczności?)
 4. Zdolności interpersonalnych (czy nawiązujesz i utrzymujesz zdrowe relacje z osobami i grupami?)
 5. Odpowiedzialnego podejmowania decyzji (czy potrafisz dokonywać konstruktywnych wyborów?).

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 • Zajęcia lekcyjne w grupach 12 – max 17 osobowych;
 • Brak dzwonków lekcyjnych (innowacja organizacyjna w ramach walki z hałasem);
 • Ograniczenie ilości zadawanych prac domowych;
 • Dostosowanie godzin pracy pedagoga/psychologa do godzin pracy rodziców tzn. co najmniej jeden dzień w tygodniu dyrektor oraz pedagog/psycholog dostępny w godz. 16-18.
 • Jasno opracowany system komunikacji nauczycieli/dyrektora z uczniami/rodzicami;
 • Utworzenie think-tanku szkoły;
 • Rok szkolny podzielony na trzy semestry;
 • Zajęcia prowadzone w formie warsztatów/case study, w systemie modułowym (1,5 godz.);
 • Obowiązujący wszystkich KODEKS ETYKI;
 • Szkoła zastrzega sobie prawo do pozostawienia w gestii dyrekcji autonomię w doborze metod, technik i treści nauczania stosownie do obowiązującej podstawy programowej i regulacji prawnych w sferze oświatowej.

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia, zaufanie.

K.A. Moore i In. “Improving Outcome Measures Other Than Achievement. Child trends., AERA (Open)”, 2015,1 (2), s.1-25, dostępne w Internecie.

Civic Enterprises i in. „The Missing Piece: A National Teacher Survey on How Social and Emotional Learning can Empower  Children and Transform Schools, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning“.

 

Niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne liceum ogólnokształcące w Józefowie – zadbaj o przyszłość swojego dziecka

Nasza placówka edukacyjna – niepubliczna szkoła podstawowa w Józefowie, a także znajdujące się w tym samym budynku niepubliczne liceum to miejsce, w którym każdy uczeń może być sobą. Choć działamy od niedawna, bo od września 2019 roku, to doskonale wiemy, czego oczekują od nas młodzi ludzie ciekawi świata.

Co nasza szkoła może Państwu zaoferować?

Nasza niepubliczna szkoła podstawowa oraz niepubliczne liceum ogólnokształcące w Józefowie powstały z myślą o potrzebach uczniów i rodziców, którzy myślą niestandardowo. Jest to miejsce, w którym przekazujemy wiedzę zgodnie z założeniami edukacji fińskiej, a także popularnej metody Montessori i Jenaplan wśród młodszych uczniów. To miejsce, w którym kładzie się nacisk na indywidualność.

Wiemy, jak istotne jest indywidualne podejście do każdej młodej osoby. Dlatego w naszej szkole uczniowie otrzymają to, na czym im zależy – praktyczną wiedzę przyswajaną w przyjaznej atmosferze. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, które liczą maksymalnie 17 osób. Dzięki temu nasi nauczyciele mogą lepiej poznać uczniów i mają dla każdego z nich więcej czasu.

W naszej niepublicznej szkole nie stosujemy rozpraszających dzwonków lekcyjnych, bo konsekwentnie walczymy z hałasem. Dbamy o rozwój uczniów – zarówno ten w szkole, jak i poza nią, dlatego ograniczamy liczbę zadawanych zadań domowych. Ponadto, rok szkolny podzieliliśmy na trzy semestry, dzięki czemu uczniowie w efektywny oraz łatwy sposób mogą opanować daną partię materiału, a nauka odbywa się w sposób systematyczny. To innowacyjne rozwiązanie, z którego jesteśmy dumni. Stawiamy na praktykę, bo doskonale wiemy, jak istotna jest ona w codziennym życiu. Dlatego też organizujemy ciekawe bloki warsztatowe, które nasi dydaktycy przeprowadzają w formie case study.

Szkoła to coś więcej niż tylko nauka

Niezależnie od tego, czy to początek edukacji, czy jej dalszy etap – w szkole uczeń spędza sporo czasu. Dbamy o to, aby uczniowie czuli się dobrze i swobodnie w naszych murach. Niepubliczne liceum ogólnokształcące oraz działająca obok niepubliczna szkoła podstawowa w Józefowie to placówka, w której ogromną wagę przykłada się do odpowiedniego rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w każdym wieku. Metody pracy dostosowane są indywidualnie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z naszych uczniów jest inny. W naszej szkole na każdym etapie uczymy pracy w grupie i pokazujemy korzyści, które wynikają z zaangażowania w życie społeczne.

Niepubliczna szkoła podstawowa, a także działające obok niepubliczne liceum ogólnokształcące w Józefowie przykłada dużą wagę do tego, żeby każdy uczęszczający tutaj uczeń stał się osobą samoświadomą, wrażliwą społecznie i dojrzałą. Pozwalamy młodym osobom na rozwijanie swojej kreatywności, a także sami ją pobudzamy. Zależy nam na tym, by mury naszej szkoły opuszczały świadomi świata obywatele, którzy potrafią samodzielnie podejmować decyzje.