Zapraszamy do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Zarówno liceum jak i  szkoła podstawowa mają swoją siedzibę w Józefowie (ok. 200 m od stacji PKP Józefów) przy ul. Parkowej 4. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością fizyczną - jesteście mile widziani :) W pobliżu kursuje mini-bus tzw. "linia przy torach", z Warszawy można dojechać SKM (linia S1 - kierunek Otwock, dwa przystanki za Falenicą). Równie dogodny dojazd z Pragi Południe, Wesołej i Rembertowa, a wkrótce z Wilanowa - przez most i jesteś u nas :)

CO NAS WYRÓŻNIA:

 1. Rok szkolny podzielony  na III trymestry; pierwszy kończy się już w listopadzie, dzięki czemu mają Państwo dość wcześnie informację zwrotną dotyczącą postępów dziecka; intensywnie pracujemy już we wrześniu, kiedy wszyscy jesteśmy wypoczęci (zarówno uczniowie, jak i … nauczyciele) sprytnie omijając okolice Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to w wielu szkołach panuje chaos związany z  wystawianiem ocen, poprawą sprawdzianów itp. dobrze znane Państwu zamieszanie;
 2. Odniesienie do Systemu Edukacji Fińskiej, a w młodszych klasach szkoły podstawowej do edukacji Montessori, czyli:
 • forma zajęć - warsztatowa/case study, badanie zjawisk, elementy metody Steve Jobs'a, projekty, dyskusje Oxfordzkie oraz wszelkie metody inspirujące i angażujące ucznia do samodzielnego myślenia na zasadzie think outside the box;
 • prace domowe w rozsądnych ilościach, dobór treści nauczania do wymogów egzaminacyjnych, akademickich i … życiowych;
 • wysoka pozycja i autonomia nauczyciela;
 • w klasach I - III  odwołanie do edukacji Montessori i Dennisona;
 • relacje oparte na partnerstwie i ogólnie pojętej życzliwości; generalnie panuje u nas mentalność skandynawska i anglosaski etos pracy (uczniowie sami wykonują drobne prace porządkowe w budynku i na zewnątrz);
 • otwartość na ofertę edukacyjną proponowaną przez inne ośrodki edukacyjne (udział w warsztatach, konferencjach, laboratoriach);
 • dobrze przygotowana i nietuzinkowa kadra pedagogiczna - każdy nauczyciel to prawdziwa osobowość :) z szerokimi horyzontami intelektualnymi;
 • przyjazne otoczenie (sosny, cisza i spokój) oraz  estetyczny wystrój wnętrz.
 • wsparcie tutora (oprócz wychowawcy) jako zaufanej osoby wybieranej przez ucznia,
 •  j. angielski - wersja amerykańska.

CO RODZICE ZYSKUJĄ POSYŁAJĄC DZIECKO DO NAS:

 1. Pewność, że czas spędzony w szkole, to czas efektywnej (nie efektownej) nauki (nie dręczymy uczniów/uczennic apelami, czy akademiami "ku czci");
 2. Święty spokój, bo dziecko jest pod fachową opieką i Rodzice nie muszą się martwić, czy syn/córka zostanie dobrze przygotowany/przygotowana do egzaminów (jesteśmy na bieżąco ze zmianami w edukacji, kontrolujemy sprawy i wprowadzamy zmiany w razie potrzeby; mamy w kadrze egzaminatorów maturalnych i ósmoklasisty OKE w Warszawie);
 3. Dogodny dojazd (dziecko może samo dojeżdżać do szkoły, która położona jest w centrum miasteczka nieopodal Urzędu Miasta Józefów, a  jednocześnie nieco oddalona od głównej ulicy);
 4. Informację zwrotną o efektach/postępach w nauce dwa razy w roku (pierwsza już w listopadzie), a nie raz, jak to ma miejsce w większości szkół;
 5. Motywujący system oceniania (dziecko nie jest niepotrzebnie gnębione "wyrywaniem do tablicy"), odpytujemy i przeprowadzamy sprawdziany uzgadniając wcześniej dokładnie termin oraz tzw. NaCoBeZu (na co będę zwracać uwagę);
 6. Wymagania edukacyjne dostosowane do ukierunkowania/profilowania  egzaminacyjnego oraz możliwości psychofizycznych dziecka (jedni uczniowie będą wymagać większej kontroli i "przykręcenia śrubki", podczas gdy inni/inne więcej "wolności" - wszystko zależy od stylu uczenia się i dojrzałości emocjonalnej dziecka);

A CO PONADTO:

 • jesteśmy na etapie rejestracji w programie Matury Międzynarodowej (IB - International Baccalaureate) - mamy odpowiednio przygotowaną i doświadczoną kadrę i spełniamy wszystkie pozostałe warunki; pierwszy rok nauki (w przypadku liceum po gimnazjum) oraz pierwsze dwa lata (w przypadku liceum po szkole podstawowej) - to okres przygotowawczy, w trakcie którego uczniowie opanowują podstawę programową z wszystkich przedmiotów i mają dodatkowe zajęcia z j. angielskiego;
 • Stosujemy elementy oceniania kształtującego uznawanego za motywujące ucznia do zdobywania wiedzy, a nie ocen (nie chcemy szkoły, w której uczeń pyta się "co ma zrobić, aby dostać szóstkę", bo często tej szóstki jednak nie będzie; uczeń ma jasno określone wymagania co do treści/umiejętności ocenianych na sprawdzianie pisemnym/ustnym; otrzymuje informację zwrotną w czym jest dobry, a co wymaga poprawy, przećwiczenia, ponownej analizy; jednocześnie oczekujemy od ucznia wzięcia odpowiedzialności za efekty  w nauce;
 • Nauczanie języków obcych oparte na metodach komunikacyjnych (Communicative Language Teaching oraz Content and Language Integrated Learning);
 • Autorskie programy nauczania języka polskiego, fizyki, geografii, historii, WOS, Environmental Studies, biologii, języka rosyjskiego i angielskiego,
 • Zajęcia muzyczne we współpracy ze Szkołą Muzyczną Falenica Iriny Józefowicz (nauka gry na skrzypcach, pianinie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym.

 

Informacje dotyczące profili klas w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

po konsultacjach i uwagach od Państwa w trakcie Dnia Otwartego 13 kwietnia proponujemy do wyboru dwa spośród niżej wymienionych przedmiotów, które będą nauczane na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy; język angielski jest prowadzony we wszystkich klasach na poziomie rozszerzonym):

 • WOS
 • j. polski
 • historia
 • matematyka
 • biologia
 • fizyka

UWAGA: w przypadku zbyt małej liczby chętnych do nauki wybranego przedmiotu w wersji rozszerzonej proponujemy udział w powyższych zajęciach w ramach dodatkowej opłaty.

Język angielski: 5 godzin tygodniowo (w tym wybrane zagadnienia z biologii, WOS, Be in Blooming oraz Environmental Studies prowadzone dwujęzycznie).

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród:

 • język rosyjski
 • język hiszpański

Osoby zainteresowane szkołą prosimy o pobranie karty zgłoszenia -  zakładka "rekrutacja", wypełnienie, podpisanie i odesłanie w formie skanu/zdjęcia na adres: sekretariat@teamworkschool.pl

Teamwork School to:

 • Szkoła kameralna;
 • Szkoła dla ucznia nie dla rankingów;
 • Szkoła nowoczesna i demokratyczna;
 • Szkoła odpowiadająca wyzwaniom współczesnego świata;
 • Szkoła przyjazna dla wszystkich  bez względu na ich wyznanie lub bezwyznaniowość;
 • Szkoła z klimatem;
 • Szkoła bez dzwonków lekcyjnych;
 • Szkoła akceptująca i wspierająca;
 • Szkoła rozwijająca pasje;
 • Szkoła wychowująca poprzez pracę;
 • Szkoła nauczająca poprzez doświadczanie i eksperyment  (tzw. discovery learning approach/ phenomenon studies).

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia i zaufanie.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu dla inności, w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz wzajemnego szacunku. Uważamy też, że to na uczniu spoczywa główna odpowiedzialność za efekty w nauce jednocześnie mając świadomość, że nauczyciel jest niezmiernie ważną postacią. Postacią, która ma inspirować,wspierać i rozwijać. Dlatego też kadra zatrudniona w naszej placówce to ludzie nietuzinkowi, ciekawi świata, lubiący swój zawód. Dzięki takim ludziom potrafimy zapewnić wysokie standardy nauczania i przygotować młodego człowieka emocjonalnie do zetknięcia się z niełatwą rzeczywistością.

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Józefowie nad Świdrem (woj. mazowieckie) rozpoczęło działalność we wrześniu 2019 roku. Od początku naszym celem było zapewnienie uczniom nowoczesnej edukacji prowadzonej z pasją, przez kompetentnych nauczycieli, którzy kochają swój zawód i pragną obudzić w młodzieży zapał do samodzielnego zdobywania wiedzy. Ich zadanie polega na zaszczepieniu w podopiecznych ciekawości świata, wypracowaniu kompetencji moralnych oraz postawy obywatelskiej.

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Józefów – organizacja nauki

Dołożyliśmy wiele starań, żeby nasza szkoła wyróżniała się na tle innych placówek. Chcemy, żeby była miejscem, do którego przychodzi się z przyjemnością – drugim domem. Do wdrożonych przez nas innowacji należy m.in. podział roku szkolnego na trzy trymestry, lekcje w kameralnych grupach (12-, maksymalnie 17-osobowych), w formie tzw. case study, czyli warsztatów skupiających się na jednym problemie. Dodatkowo w ramach redukcji szkodliwego hałasu postanowiliśmy zrezygnować z dzwonków lekcyjnych. Ponadto ograniczamy ilość zadań domowych.

Do wielu atutów naszego liceum zalicza się też jasna i przejrzysta droga komunikacji na linii kadra nauczycielska/dyrekcja a uczniowie/rodzice. Utworzyliśmy think-tank i zadbaliśmy o to, aby opiekunowie, którzy pragną skontaktować się z naszymi pedagogami, psychologiem lub dyrektorem, nie musieli specjalnie w tym celu zwalniać się z pracy. W co najmniej jeden dzień w tygodniu każda z tych osób jest dostępna w budynku w godzinach 16-18.

„Teamwork is where success starts”

Zgodnie z dewizą szkoły na sukces pracujemy wspólnie, wysiłkiem edukatorów oraz samych uczniów. Prywatne Liceum Ogólnokształcące oferuje również autorskie projekty edukacyjne w ramach geografii, biologii oraz WOS – wybrane zagadnienia z tych przedmiotów są prowadzone dwujęzycznie.

Przygotowujemy zajęcia „Be in blooming”, obejmujące m.in. edukację seksualną, a także interesujące dyskusje panelowe, warsztaty, saloniki literackie i debaty oxfordzkie. Uczestnicy mają możliwość przyswojenia technik skutecznej samoobrony (self-defence classes). Oprócz tego opracowaliśmy anglojęzyczny autorski program nauczania przedmiotu Environmental Studies, w którym uczniowie mogą brać udział fakultatywnie.

Inspiracja fińską edukacją

Ustalając metodykę, zdecydowaliśmy się na zaczerpnięcie technik z systemu, który uważamy za najbardziej skuteczny – edukacji fińskiej. Bazujemy też na własnym wieloletnim doświadczeniu oraz zdrowym rozsądku. Uczniowie to dla nas indywidualności, niejednolita grupa nauczana według sztywnego harmonogramu. Skupiamy się na stymulowaniu kreatywności i rozbudzaniu ich naturalnej ciekawości. Pragniemy rozwijać w nich umiejętność analitycznego myślenia oraz wyszukiwania i weryfikacji informacji zdobytych w Internecie.

Młody człowiek, który wybierze Prywatne Liceum Ogólnokształcące, zrozumie, że jest współodpowiedzialny za rezultaty swojej nauki. Pomożemy mu wykształcić samoświadomość (ocena swoich mocnych i słabych stron) oraz doskonalić samokontrolę, w tym motywację i radzenie sobie ze stresem. Dowie się, jak podejmować odpowiedzialne decyzje, rozwijać zdolności interpersonalne oraz świadomość społeczną.

Uzyska podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz funkcjonowania własnego organizmu. Pojmie zjawiska występujące w najbliższym otoczeniu i naturze. Po ukończeniu liceum jako młody członek społeczeństwa będzie posiadał cywilną odwagę, a jako przyszły pracownik – umiejętność pracy w grupie. Do jego zalet dołączy otwartość, wrażliwość społeczna, samodyscyplina oraz przedsiębiorczość.

Jeżeli Państwa dziecko zamierza wybrać Prywatne Liceum Ogólnokształcące Józefów zapewnia najwyższy poziom edukacji. Przyjmujemy młodzież, nie oceniając nikogo pod względem pochodzenia etnicznego, kulturowego czy religijnego. Kształcimy w atmosferze neutralności – bez narzucania nikomu światopoglądu.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzin naszej szkoły.

Lat doświadczenia
Wykwalifikowanych nauczycieli
Zadowolonych uczniów