Zapraszamy do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego

zapraszamy do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego (zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum) - klasy I i II oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej (w tym roku wyłącznie klasy IV-VIII, natomiast od roku 2020/2021  - pozostałe).

Zarówno liceum jak i  szkoła podstawowa mają swoją siedzibę w Józefowie (ok. 200 m od stacji PKP Józefów) przy ul. Parkowej 4. Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością fizyczną - jesteście mile widziani :) W pobliżu kursuje mini-bus tzw. "linia przy torach", z Warszawy można dojechać SKM (linia S1 - kierunek Otwock, dwa przystanki za Falenicą). Równie dogodny dojazd z Pragi Południe, Wesołej i Rembertowa.

CO NAS WYRÓŻNIA:

 1. Rok szkolny podzielony  na III semestry; pierwszy kończy się już w listopadzie, dzięki czemu mają Państwo dość wcześnie informację zwrotną dotyczącą postępów dziecka; intensywnie pracujemy już we wrześniu, kiedy wszyscy jesteśmy wypoczęci (zarówno uczniowie, jak i … nauczyciele) sprytnie omijając okolice Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to w wielu szkołach panuje chaos związany z  wystawianiem ocen, poprawą sprawdzianów itp. dobrze Państwu znane zamieszanie;
 2. Odniesienie do Systemu Edukacji Fińskiej, czyli:
 • forma zajęć - warsztatowa/case study, badanie zjawisk, elementy metody Steve Jobs'a, projekty, dyskusje Oxfordzkie oraz wszelkie metody inspirujące i angażujące ucznia do samodzielnego myślenia na zasadzie think outside the box;
 • prace domowe w rozsądnych ilościach, dobór treści nauczania do wymogów egzaminacyjnych, akademickich i … życiowych;
 • wysoka pozycja i autonomia nauczyciela;
 • w klasach I - III  odwołanie do edukacji Montessori, Jenaplan i Dennisona (więcej o edukacji wczesnoszkolnej napiszemy pod koniec roku, ale zapisy przyjmujemy już dziś);
 • relacje oparte na partnerstwie i ogólnie pojętej życzliwości; generalnie panuje u nas mentalność skandynawska i anglosaski etos pracy (uczniowie sami wykonują drobne prace porządkowe w budynku i na zewnątrz);
 • otwartość na ofertę edukacyjną proponowaną przez inne ośrodki edukacyjne (udział w warsztatach, konferencjach, laboratoriach);
 • dobrze przygotowana i nietuzinkowa kadra pedagogiczna - każdy nauczyciel to prawdziwa osobowość :) z szerokimi horyzontami intelektualnymi;
 • przyjazne otoczenie (sosny, cisza i spokój) i ładny wystrój wnętrz.

CO RODZICE ZYSKUJĄ POSYŁAJĄC DZIECKO DO NAS:

 1. Pewność, że czas spędzony w szkole, to czas efektywnej (nie efektownej) nauki (nie dręczymy uczniów/uczennic apelami, czy akademiami "ku czci");
 2. Święty spokój, bo dziecko jest pod fachową opieką i Rodzice nie muszą się martwić, czy syn/córka zostanie dobrze przygotowany/przygotowana do egzaminów (jesteśmy na bieżąco ze zmianami w edukacji, kontrolujemy sprawy i wprowadzamy zmiany w razie potrzeby; mamy w kadrze egzaminatorów maturalnych i ósmoklasisty OKE w Warszawie);
 3. Dogodny dojazd (dziecko może samo dojeżdżać do szkoły, która położona jest w centrum miasteczka nieopodal Urzędu Miasta Józefów, a  jednocześnie nieco oddalona od głównej ulicy);
 4. Informację zwrotną o efektach/postępach w nauce dwa razy w roku (pierwsza już w listopadzie), a nie raz, jak to ma miejsce w większości szkół raz;
 5. Motywujący system oceniania (dziecko nie jest niepotrzebnie gnębione "wyrywaniem do tablicy"), odpytujemy i przeprowadzamy sprawdziany uzgadniając wcześniej dokładnie termin oraz tzw. NaCoBeZu (na co będę zwracać uwagę);
 6. Wymagania edukacyjne dostosowane do ukierunkowania/profilowania  egzaminacyjnego oraz możliwości psychofizycznych dziecka (jedni uczniowie będą wymagać większej kontroli i "przykręcenia śrubki", podczas gdy inni/inne więcej "wolności" - wszystko zależy od stylu uczenia się i dojrzałości emocjonalnej dziecka);

A CO PONADTO:

 • jesteśmy na etapie rejestracji w programie Matury Międzynarodowej (IB - International Baccalaureate) - mamy odpowiednio przygotowaną i doświadczoną kadrę i spełniamy wszystkie pozostałe warunki; pierwszy rok nauki (w przypadku licem po gimnazjum) oraz pierwsze dwa lata (w przypadku liceum po szkole podstawowej) - to okres przygotowawczy, w trakcie którego uczniowie opanowują podstawę programową z wszystkich przedmiotów i mają dodatkowe zajęcia z j. angielskiego;
 • Stosujemy tzw. ocenianie kształtujące uznawane za jedyne rzeczywiście motywujące ucznia do zdobywania wiedzy, a nie ocen (nie chcemy szkoły, w której uczeń pyta się "co ma zrobić, aby dostać szóstkę", bo często tej szóstki jednak nie będzie; uczeń ma jasno określone wymagania co do treści/umiejętności ocenianych na sprawdzianie pisemnym/ustnym; otrzymuje informację zwrotną w czym jest dobry, a co wymaga poprawy, przećwiczenia, ponownej analizy; jednocześnie oczekujemy od ucznia wzięcia odpowiedzialności za efekty  w nauce;
 • Nauczanie języków obcych oparte na metodach komunikacyjnych (Communicative Language Teaching oraz Content and Language Integrated Learning);
 • Autorskie programy nauczania języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, historii, WOS, Environmental Studies, biologii, chemii, języka francuskiego, rosyjskiego i angielskiego,
 • Zajęcia muzyczne we współpracy ze Szkołą Muzyczną Falenica Iriny Józefowicz (nauka gry na skrzypcach, pianinie, gitarze klasycznej, flecie poprzecznym; aktualnie trwają przesłuchania do musicalu).

 

Informacje dotyczące profili klas w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym

po konsultacjach i uwagach od Państwa w trakcie Dnia Otwartego 13 kwietnia proponujemy do wyboru dwa spośród niżej wymienionych przedmiotów, które będą nauczane na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy (zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum; język angielski jest prowadzony we wszystkich klasach na poziomie rozszerzonym):

 • matematyka
 • informatyka
 • geografia
 • WOS
 • biologia
 • fizyka
 • j. polski
 • historia

język angielski: 6 godzin tygodniowo w liceum oraz 4 godziny w szkole podstawowej (w tym wybrane zagadnienia z biologii, WOS, Be in Blooming oraz Environmental Studies prowadzone dwujęzycznie).

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród:

 • język francuski
 • język rosyjski
 • język niemiecki
 • hiszpański

Osoby zainteresowane szkołą prosimy o pobranie karty zgłoszenia -  zakładka "rekrutacja", wypełnienie, podpisanie i odesłanie w formie skanu/zdjęcia na adres: sekretariat@teamworkschool.pl

Teamwork School to:

 • Szkoła kameralna;
 • Szkoła dla ucznia nie dla rankingów;
 • Szkoła nowoczesna i demokratyczna;
 • Szkoła odpowiadająca wyzwaniom współczesnego świata;
 • Szkoła przyjazna dla wszystkich  bez względu na ich wyznanie lub bezwyznaniowość;
 • Szkoła z klimatem;
 • Szkoła bez dzwonków lekcyjnych;
 • Szkoła akceptująca i wspierająca;
 • Szkoła rozwijająca pasje;
 • Szkoła wychowująca poprzez pracę;
 • Szkoła nauczająca poprzez doświadczanie i eksperyment  (tzw. discovery learning approach/ phenomenon studies).

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia i zaufanie.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu dla inności, w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz wzajemnego szacunku. Uważamy też, że to na uczniu spoczywa główna odpowiedzialność za efekty w nauce jednocześnie mając świadomość, że nauczyciel jest niezmiernie ważną postacią. Postacią, która ma inspirować,wspierać i rozwijać. Dlatego też kadra zatrudniona w naszej placówce to ludzie nietuzinkowi, ciekawi świata, lubiący swój zawód. Dzięki takim ludziom potrafimy zapewnić wysokie standardy nauczania i przygotować młodego człowieka emocjonalnie do zetknięcia się z niełatwą rzeczywistością.

Lat doświadczenia
Wykwalifikowanych nauczycieli
Zadowolonych uczniów