Szanowni Państwo,

zapraszamy do nowootwartego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej (klasy 7 i 8) w Józefowie-Michalinie.

 • Szkoła  zlokalizowana jest ok.450 m od przystanków autobusowych (m.in. mini bus) oraz stacji PKP Michalin;
 • Rok szkolny podzielony jest na III semestry; pierwszy kończy się już w listopadzie, dzięki czemu mają Państwo dość wcześnie informację zwrotną dotyczącą postępów dziecka; intensywnie pracujemy już we wrześniu, kiedy uczeń/uczennica (oraz nauczyciel/nauczycielka) jest wypoczęty/wypoczęta; sprytnie omijamy okres świąt i Nowego Roku jako środek semestru, a nie koniec kiedy to w wielu szkołach panuje panika przed wystawianiem ocen;
 • Zajęcia odbywają się w systemie modułowym (ok.1-1,5 godz.), jednak nie ograniczonym ściśle co do minuty. Obliczono, że dzięki tej metodzie uczeń zyskuje "dodatkowo" około kilkunastu 45 min. jednostek lekcyjnych w ciągu całego roku szkolnego;
 • Pracujemy w oparciu o system edukacji fińskiej, który w wielkim skrócie jest przeciwieństwem polskiego systemu edukacji: nie ma sztywnego podziału na godziny lekcyjne, atmosfera jest dość luźna oparta na współpracy, nie rywalizacji;
 • Stosujemy tzw. ocenianie kształtujące uznawane za jedyne, które rzeczywiście motywuje ucznia do zdobywania wiedzy, a nie ocen; uczeń ma jasno określone wymagania co do treści/umiejętności ocenianych na sprawdzianie pisemnym; jednocześnie oczekujemy od ucznia wzięcia odpowiedzialności za efekty  w nauce, ale też poszanowania dla nauczyciela jako swego mentora; więcej o tym systemie znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://edujutro.blogspot.com/2018/12/dlaczego-polska-nie-bedzie-druga.html?fbclid=IwAR2iIfB1rZZ6Yz2qKG3nGjXoa-YCORqaVkVt8JhamUajt3LLwtUZq3qRM3M
 • Formy pracy - projektowe/zadaniowe w oparciu o system Steve Jobs'a, warsztatowa, discovery learning (nauczanie poprzez odkrywanie praw i zjawisk panujących w świecie, case study oraz debaty Oxfordzkie; nauczanie języków obcych oparte na metodach komunikacyjnych (Communicative Language Teaching oraz Content and Language Integrated Learning);Autorskie programy nauczania historii, WOS, Life Science, biologii, matematyki, języka angielskiego.

 

UWAGA! Informacja dotycząca profili klas.

po konsultacjach i uwagach od Państwa w trakcie Dnia Otwartego 13 kwietnia proponujemy do wyboru trzy spośród niżej wymienionych przedmiotów, które będą nauczane na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy (zarówno po szkole podstawowej , jak i po gimnazjum):

 • matematyka
 • informatyka
 • geografia
 • WOS
 • biologia
 • fizyka
 • j. polski

język angielski: 5-6 godzin tygodniowo w liceum oraz 4-5 w szkole podstawowej (w tym zajęcia przedmiotowe z biologii, WOS, Engineering Studies prowadzone dwujęzycznie). PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, ŻE PRAKTYCZNIE BĘDZIE TYCH GODZIN WIĘCEJ - ZAJĘCIA TRWAJĄ PO 60 MIN., A NIE PO 45 MIN. Język angielski będzie prowadzony we wszystkich klasach na poziomie rozszerzonym.

Drugi język nowożytny do wyboru spośród:

 • język francuski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Prosimy o przesyłanie wstępnych deklaracji na adres sekretariat@teamworkschool.pl

Teamwork School to:

 • Szkoła kameralna;
 • Szkoła dla ucznia nie dla rankingów;
 • Szkoła nowoczesna i demokratyczna;
 • Szkoła odpowiadająca wyzwaniom współczesnego świata;
 • Szkoła przyjazna dla wszystkich dzieci bez względu na ich wyznanie lub bezwyznaniowość;
 • Szkoła z klimatem;
 • Szkoła bez dzwonków lekcyjnych;
 • Szkoła akceptująca i wspierająca;
 • Szkoła rozwijająca pasje;
 • Szkoła wychowująca poprzez pracę;
 • Szkoła nauczająca poprzez doświadczanie i eksperyment  (tzw. discovery learning approach).

 

 

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia, zaufanie.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu dla inności, w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz wzajemnego szacunku. Uważamy też, że to na uczniu spoczywa główna odpowiedzialność za efekty w nauce jednocześnie mając świadomość, że nauczyciel jest niezmiernie ważną postacią. Postacią, która ma inspirować,wspierać i rozwijać. Dlatego też kadra zatrudniona w naszej placówce to ludzie nietuzinkowi, ciekawi świata, lubiący swój zawód. Dzięki takim ludziom potrafimy zapewnić wysokie standardy nauczania i przygotować młodego człowieka emocjonalnie do zetknięcia się z niełatwą rzeczywistością.

Lat doświadczenia
Wykwalifikowanych nauczycieli
Zadowolonych uczniów