Szanowni Państwo,

zapraszamy do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego (zarówno po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum - klasy I i II) oraz Szkoły Podstawowej (w tym roku wyłącznie klasy VII i VIII, natomiast od roku 2020/2020  - pozostałe).

Zarówno Liceum Ogólnokształcące jak i  Szkoła Podstawowa mają swoją siedzibę w Józefowie (ok. 200 m od stacji PKP Józefów) przy ul. Parkowej 4. W pobliżu kursuje mini-bus tzw. "linia przy torach".

 • Rok szkolny podzielony jest u nas na III semestry; pierwszy kończy się już w listopadzie, dzięki czemu mają Państwo dość wcześnie informację zwrotną dotyczącą postępów dziecka; intensywnie pracujemy już we wrześniu, kiedy wszyscy jesteśmy wypoczęci (zarówno uczniowie, jak i … nauczyciele) sprytnie omijając okolice Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to w wielu szkołach panuje chaos związany z  wystawianiem ocen, poprawą sprawdzianów itp. dobrze Państwu znane zamieszanie;
 • Zajęcia odbywają się w systemie modułowym (ok.1-1,5 godz.); Obliczono, że dzięki tej metodzie uczeń zyskuje "dodatkowo" około kilkunastu 45 min. jednostek lekcyjnych w ciągu całego roku szkolnego;
 • w klasach zerowych oraz I-V w odpowiednio krótszych jednostkach lekcyjnych (decyduje nauczyciel prowadzący - sam planuje przerwy);
 • Pracujemy w oparciu o system edukacji fińskiej oraz Steve Jobs'a zajęcia w małych grupach, formy zajęć - warsztaty/case study, prace domowe w rozsądnych ilościach, dobór treści nauczania do wymogów egzaminacyjnych, akademickich i … życiowych;
 • wysoka pozycja i autonomia nauczyciela;
 • UWAGA: podstawa programowa/wymagania egzaminacyjne - polskie;
 • Stosujemy tzw. ocenianie kształtujące uznawane za jedyne rzeczywiście motywujące ucznia do zdobywania wiedzy, a nie ocen (nie chcemy szkoły, w której uczeń pyta się "co ma zrobić, aby dostać szóstkę"; uczeń ma jasno określone wymagania co do treści/umiejętności ocenianych na sprawdzianie pisemnym/ustnym; otrzymuje informację zwrotną w czym jest dobry, a co wymaga poprawy, przećwiczenia, ponownej analizy. Reasumując: nie koncentrujemy się na ocenach; jednocześnie oczekujemy od ucznia wzięcia odpowiedzialności za efekty  w nauce;
 • więcej o tym systemie znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://edujutro.blogspot.com/2018/12/dlaczego-polska-nie-bedzie-druga.html?fbclid=IwAR2iIfB1rZZ6Yz2qKG3nGjXoa-YCORqaVkVt8JhamUajt3LLwtUZq3qRM3M
 • Formy pracy - projektowe/zadaniowe (również z wykorzystaniem elementów systemu Steve Jobs'a), case study,  warsztaty oraz dyskusje Oxfordzkie i panelowe; w klasach "zerowych" oraz I-III bazujemy głównie na systemie Jenaplan z elementami Montessori;
 • discovery learning (nauczanie poprzez odkrywanie praw i zjawisk panujących w świecie);
 • nauczanie języków obcych oparte na metodach komunikacyjnych (Communicative Language Teaching oraz Content and Language Integrated Learning);
 • Autorskie programy nauczania geografii, historii, WOS, Environmental Studies, biologii, chemii, matematyki, fizyki i języka angielskiego.

 

UWAGA! Informacja dotycząca profili klas.

po konsultacjach i uwagach od Państwa w trakcie Dnia Otwartego 13 kwietnia proponujemy do wyboru trzy spośród niżej wymienionych przedmiotów, które będą nauczane na poziomie rozszerzonym od pierwszej klasy (zarówno po szkole podstawowej , jak i po gimnazjum):

 • matematyka
 • informatyka
 • geografia
 • WOS
 • biologia
 • fizyka
 • j. polski
 • historia
 • chemia

język angielski: 5 godzin tygodniowo w liceum oraz 4 godziny w szkole podstawowej (w tym wybrane zagadnienia z biologii, WOS, Be in Blooming oraz Environmental Studies prowadzone dwujęzycznie). PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, ŻE PRAKTYCZNIE BĘDZIE TYCH GODZIN WIĘCEJ - bowiem jednostka lekcyjna liczy  60 min. Język angielski będzie prowadzony we wszystkich klasach na poziomie rozszerzonym.

Drugi język obcy nowożytny do wyboru spośród:

 • język francuski
 • język niemiecki
 • język hiszpański

Osoby zainteresowane szkołą prosimy o pobranie karty zgłoszenia - do pobrania w zakładce "rekrutacja"; kartę proszę przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres sekretariat@teamworkschool.pl

Teamwork School to:

 • Szkoła kameralna;
 • Szkoła dla ucznia nie dla rankingów;
 • Szkoła nowoczesna i demokratyczna;
 • Szkoła odpowiadająca wyzwaniom współczesnego świata;
 • Szkoła przyjazna dla wszystkich  bez względu na ich wyznanie lub bezwyznaniowość;
 • Szkoła z klimatem;
 • Szkoła bez dzwonków lekcyjnych;
 • Szkoła akceptująca i wspierająca;
 • Szkoła rozwijająca pasje;
 • Szkoła wychowująca poprzez pracę;
 • Szkoła nauczająca poprzez doświadczanie i eksperyment  (tzw. discovery learning approach/ phenomenon studies).

 

 

Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia i zaufanie.

Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu dla inności, w atmosferze wzajemnej życzliwości oraz wzajemnego szacunku. Uważamy też, że to na uczniu spoczywa główna odpowiedzialność za efekty w nauce jednocześnie mając świadomość, że nauczyciel jest niezmiernie ważną postacią. Postacią, która ma inspirować,wspierać i rozwijać. Dlatego też kadra zatrudniona w naszej placówce to ludzie nietuzinkowi, ciekawi świata, lubiący swój zawód. Dzięki takim ludziom potrafimy zapewnić wysokie standardy nauczania i przygotować młodego człowieka emocjonalnie do zetknięcia się z niełatwą rzeczywistością.

Lat doświadczenia
Wykwalifikowanych nauczycieli
Zadowolonych uczniów