MAŁGORZATA KŁOSOWICZ – DYREKTOR

(z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831); pracuje również dla L2-Language Consulting jako lektorka języka angielskiego; w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).

Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation). Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym. Prywatnie mama (dwoje dorosłych już i świetnie radzących sobie dzieci) i babcia; od kilku lat mieszka w Józefowie z mężem, dwoma kotami (jeden przygarnięty) oraz adoptowanym owczarkiem. W wolnych chwilach odnawia mieszkanie, uprawia nordic walking, jeździ na rowerze i ogląda seriale (Czarnobyl, Homeland, Stranger Things, 13 Powodów i oczywiście Gra o Tron).

dr Jowita Brudnicka

Nauczycielka WOS, historii oraz EDB; doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej , specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.

mgr Anna Maria Minkiewicz

Nauczycielka biologii oraz chemii; nauczyciel akademicki (w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Biologii Medycznej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia magisterskie na kierunku biologia i biotechnologia; aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz wydziału lekarskiego.

mgr Joanna Ławnik

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” Oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”, w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące; organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.

mgr Agnieszka Sadurska

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, reżyserka Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku; organizatorka Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego.

mgr inż. Monika Kłosowicz

Nauczycielka biologii, przyrody oraz zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, środowiska, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, pracownik działu ochrony środowiska brytyjskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi. Prywatnie instruktorka jeździectwa powszechnego Polskiego Związku Jeździeckiego (w miarę rozwoju szkoły będzie prowadzić zajęcia z jeździectwa w ramach lekcji wychowania fizycznego); wolny czas przeznacza na podróże i obserwacje przyrody, od niedawna mama.

mgr Tetiana Tymoshuk

Nauczycielka języka rosyjskiego, native speaker, absolwentka filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Kijowie im. W. Stefanyka, lektorka języka rosyjskiego i ukraińskiego, koordynatorka projektów edukacyjnych w Kolegium Olimp w Kijowie, z nauczaniem języków obcych związana od ok. 10 lat; prywatnie uwielbia podróżować i odkrywać nowe ciekawe miejsca oraz eksperymentować w kuchni; interesuje się psychologią i literaturą; jej życiowe credo: "lubię to, co robię i robię to, co lubię".

mgr Anna Opalińska

Nauczycielka języka niemieckiego; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Lingwistyki Stosowanej); współpracuje z British School, POL-ANGLO, Profi-Lingua i agencją tłumaczeń Komputekst. Prywatnie, mama trójki dzieci. Lubi czytać Remarqua, Agathę Christie oraz  literaturę fantasy (Tolkien, Sapkowski).

mgr Marta Puchłowska

Nauczycielka plastyki (prowadzi zajęcia w j.angielskim i tureckim), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wiedza o Kulturze oraz Malarstwa - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, artystka ebru - tradycyjnej sztuki tureckiej malowania na wodzie Instytutu Kultury Tureckiej Yunus Emre w Warszawie, nauczycielka historii sztuki, zajęć artystycznych i plastyki (m.in. w szkole Vancouver w Warszawie); stypendystka Programu Erasmus w Istambule.

mgr Małgorzata Zagórska

Nauczycielka historii oraz języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; z nauczaniem w szkole podstawowej i gimnazjum związana od ponad dwudziestu lat; egzaminator OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty) oraz ekspert awansu zawodowego nauczycieli; pisze na łamach czasopisma "Język polski w praktyce" oraz dla wydawnictwa Operon.

mgr Marzena Winniczek

Nauczycielka j. polskiego i WOK; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza); realizuje projekty teatralne (w tym powołała do życia szkolny teatr). Interesuje się literaturą XIX i XX wieku w perspektywie europejskiej.

mgr Olga Korybut

Nauczycielka wychowania fizycznego; absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek - zdrowie publiczne). Trenerka 2 klasy piłki siatkowej, instruktorka tenisa i narciarstwa zjazdowego. Interesuje się medycyną i dietetyką. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową.

dr Małgorzata Monika Kozłowska

Nauczycielka geografii; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt i starszy wykładowca Wydziału Geologii UW; autorka prac z dziedziny geofizyki i geologii; opiekunka naukowa prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich studentów UW; koordynatorka ćwiczeń z geologii dynamicznej; nauczyciel-tutor. Aktywnie uczestniczy w modyfikacji programu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.

mgr inż. Ewelina Stawska

Nauczycielka informatyki; absolwentka Politechniki Warszawskiej (Zarządzanie Zasobami IT) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna); specjalistka ds. informatyki Instytutu Kardiologii w Warszawie; wcześniej - IT Service Administrartor, gdzie zajmowała się instalacją, konfiguracją, diagnozowaniem  i zarządzaniem sprzętem i oprogramowaniem; w wolnych chwilach - gra na pianinie.

mgr Karolina Piętka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej; absolwentka Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doświadczenie zdobywała w niepublicznym przedszkolu w Warszawie jako nauczycielka wychowania przedszkolnego pracując ze wszystkimi grupami wiekowymi oraz w tzw. oddziale "zerowym"; prywatnie lubi zwierzęta oraz  interesuje się muzyką, malarstwem i podróżami.

mgr Izabella Roguska

Pedagog szkolny  z uprawnieniami do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog , absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskiej szkole jako pedagog szkolny, wspierający i wspomagający.

mgr Andres Sanches

Nauczyciel języka hiszpańskiego, absolwent Uniwersytetu De Navarra w Madrycie; native speaker.

mgr Małgorzata Żalikowska

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.