MAŁGORZATA KŁOSOWICZ – DYREKTOR DS. DYDAKTYCZNYCH (z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams 'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831); pracuje również dla L2-Language Consulting jako lektorka języka angielskiego; w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).

Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation. Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym. Prywatnie mama (dwoje dorosłych już i świetnie radzących sobie dzieci) i babcia; od kilku lat mieszka w Józefowie z mężem, dwoma kotami (jeden przygarnięty) oraz adoptowanym owczarkiem. W wolnych chwilach maluje i tapetuje mieszkanie, uprawia nordic walking, jeździ na rowerze i ogląda seriale (Homeland, Stranger Things, 13 Powodów i oczywiście Gra o Tron).

HANNA KUŁAK – DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH I FINANSOWYCH - nauczycielka matematyki, geografii, doradca zawodowy.
Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z edukacją związana od … 27 lat: odnosi sukcesy zarówno w pracy z uczniem matematycznie uzdolnionym, jak i z dyskalkulią. Od wielu lat przygotowuje dzieci i młodzież do konkursów matematycznych, olimpiad i egzaminów zewnętrznych, sprawdza też egzaminy gimnazjalne (a od tego roku ósmoklasisty) z matematyki jako egzaminator OKE w Toruniu. Przez kilkanaście lat zarządzała publicznym gimnazjum (liczącym do 800 uczniów) jako dyrektor szkoły. Jest ekspertką awansu zawodowego nauczycieli. Prywatnie mama studentki medycyny i prawnika. W pewnym momencie stwierdziła, że swoją wiedzę i doświadczenie chce i może wykorzystać prowadząc własną placówkę edukacyjną, co też uczyniła podejmując współpracę z Małgorzatą.

dr Jowita Brudnicka – nauczycielka WOS, doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej , specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.

mgr Natalia Kowalska – nauczycielka geografii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność hydrologia i klimatologia; przygotowuje młodzież gimnazjum i liceum do konkursów przedmiotowych i olimpiad i … odnosi w tej dziedzinie spektakularne sukcesy (finaliści i laureaci). Organizuje międzynarodowe projekty (ostatnio – projekt dot. krajów skandynawskich). W Collegium Novum prowadzi kursy przygotowujące młodzież do matury na poziomie rozszerzonym. Prywatnie interesuje się muzyką i sztuką współczesną.

mgr Anna Maria Minkiewicz – nauczycielka biologii, nauczyciel akademicki (w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Biologii Medycznej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia magisterskie na kierunku biologia i biotechnologia; aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz wydziału lekarskiego.

mgr Joanna Ławnik – nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” Oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”, w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące, organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.

mgr Marta Mackiewicz – nauczycielka języka francuskiego, magister filologii romańskiej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, lektorka i tłumaczka przysięgła, stypendystka Programu Erasmus (literatura francuska, informacja i komunikacja oraz językoznawstwo) Uniwersytetu Michel de Montaigne w Bordeaux 3 we Francji, współpracowała z Ambasadą Belgii w ramach realizacji międzynarodowego projektu etnograficznego oraz z PWN przygotowując słowniczek do podręcznika „Francofolie expres 3”; doświadczenie pedagogiczne zdobywała opiekując się dziećmi francuskiej rodziny na Korsyce oraz pracując jako nauczycielka języka francuskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w Józefowie.

mgr Monika Lewtakowska – nauczycielka informatyki i plastyki, koordynatorka ds. informatycznych międzynarodowego Programu Sokrates/Comenius, współautorka programu innowacji dla klas integracyjnych, organizatorka wernisaży i prac plastycznych, terapeutka zajęciowa.

mgr inż. Monika Kłosowicz - nauczycielka zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, środowiska, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, pracownik działu ochrony środowiska brytyjskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi. Prywatnie instruktorka jeździectwa powszechnego Polskiego Związku Jeździeckiego (w miarę rozwoju szkoły będzie prowadzić zajęcia z jeździectwa w ramach lekcji wychowania fizycznego); wolny czas przeznacza na podróże i obserwacje przyrody, od niedawna mama.

mgr Małgorzata Muszyńskasocjoterapeutka, pedagog szkolny, terapeutka TUS;
doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowisku pedagoga szkolnego w jednej z warszawskich szkół publicznych, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz prowadząc zajęcia ze studentami.

 

Nauczyciele pozostałych przedmiotów zostaną przedstawieni już wkrótce :) Prosimy śledzić stronę.