MAŁGORZATA KŁOSOWICZ – DYREKTOR

(z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831); pracuje również dla L2-Language Consulting jako lektorka języka angielskiego; w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).

Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation). Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym. Prywatnie mama (dwoje dorosłych już i świetnie radzących sobie dzieci) i babcia; od kilku lat mieszka w Józefowie z mężem, dwoma kotami (jeden przygarnięty) oraz adoptowanym owczarkiem. W wolnych chwilach odnawia mieszkanie, uprawia nordic walking, jeździ na rowerze i ogląda seriale (Czarnobyl, Homeland, Stranger Things, 13 Powodów i oczywiście Gra o Tron).

dr Jowita Brudnicka

Nauczycielka WOS, historii oraz EDB; doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej , specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.

mgr Anna Maria Minkiewicz

Nauczycielka biologii oraz chemii; nauczyciel akademicki (w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Biologii Medycznej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia magisterskie na kierunku biologia i biotechnologia; aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz wydziału lekarskiego.

mgr Joanna Ławnik

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” Oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”, w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące; organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.

mgr Agnieszka Sadurska

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, reżyserka Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku; organizatorka Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego.

mgr inż. Monika Kłosowicz

Nauczycielka biologii, przyrody oraz zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, środowiska, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, pracownik działu ochrony środowiska brytyjskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi. Prywatnie instruktorka jeździectwa powszechnego Polskiego Związku Jeździeckiego (w miarę rozwoju szkoły będzie prowadzić zajęcia z jeździectwa w ramach lekcji wychowania fizycznego); wolny czas przeznacza na podróże i obserwacje przyrody, od niedawna mama.

mgr Tetiana Tymoshuk

Nauczycielka języka rosyjskiego, native speaker, absolwentka filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Kijowie im. W. Stefanyka, lektorka języka rosyjskiego i ukraińskiego, koordynatorka projektów edukacyjnych w Kolegium Olimp w Kijowie, z nauczaniem języków obcych związana od ok. 10 lat; prywatnie uwielbia podróżować i odkrywać nowe ciekawe miejsca oraz eksperymentować w kuchni; interesuje się psychologią i literaturą; jej życiowe credo: "lubię to, co robię i robię to, co lubię".

mgr Anna Opalińska

Nauczycielka języka niemieckiego; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Lingwistyki Stosowanej); współpracuje z British School, POL-ANGLO, Profi-Lingua i agencją tłumaczeń Komputekst. Prywatnie, mama trójki dzieci. Lubi czytać Remarqua, Agathę Christie oraz  literaturę fantasy (Tolkien, Sapkowski).

mgr Małgorzata Zagórska

Nauczycielka historii oraz języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; z nauczaniem w szkole podstawowej i gimnazjum związana od ponad dwudziestu lat; egzaminator OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty) oraz ekspert awansu zawodowego nauczycieli; pisze na łamach czasopisma "Język polski w praktyce" oraz dla wydawnictwa Operon.

mgr Marzena Winniczek

Nauczycielka j. polskiego i WOK; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza); realizuje projekty teatralne (w tym powołała do życia szkolny teatr). Interesuje się literaturą XIX i XX wieku w perspektywie europejskiej.

mgr Olga Korybut

Nauczycielka wychowania fizycznego; absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek - zdrowie publiczne). Trenerka 2 klasy piłki siatkowej, instruktorka tenisa i narciarstwa zjazdowego. Interesuje się medycyną i dietetyką. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową.

dr Małgorzata Monika Kozłowska

Nauczycielka geografii; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; adiunkt i starszy wykładowca Wydziału Geologii UW; autorka prac z dziedziny geofizyki i geologii; opiekunka naukowa prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich studentów UW; koordynatorka ćwiczeń z geologii dynamicznej; nauczyciel-tutor. Aktywnie uczestniczy w modyfikacji programu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.

mgr inż. Ewelina Stawska

Nauczycielka informatyki; absolwentka Politechniki Warszawskiej (Zarządzanie Zasobami IT) oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (Informatyka Stosowana, Inżynieria Biomedyczna); specjalistka ds. informatyki Instytutu Kardiologii w Warszawie; wcześniej - IT Service Administrartor, gdzie zajmowała się instalacją, konfiguracją, diagnozowaniem  i zarządzaniem sprzętem i oprogramowaniem; w wolnych chwilach - gra na pianinie.

mgr Karolina Piętka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej; absolwentka Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doświadczenie zdobywała w niepublicznym przedszkolu w Warszawie jako nauczycielka wychowania przedszkolnego pracując ze wszystkimi grupami wiekowymi oraz w tzw. oddziale "zerowym"; prywatnie lubi zwierzęta oraz  interesuje się muzyką, malarstwem i podróżami.

mgr Andres Sanches

Nauczyciel języka hiszpańskiego, absolwent Uniwersytetu De Navarra w Madrycie; native speaker.

mgr Małgorzata Żalikowska

Pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.