MAŁGORZATA KŁOSOWICZ – DYREKTOR  (z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams 'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831); pracuje również dla L2-Language Consulting jako lektorka języka angielskiego; w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).

Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation). Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym. Prywatnie mama (dwoje dorosłych już i świetnie radzących sobie dzieci) i babcia; od kilku lat mieszka w Józefowie z mężem, dwoma kotami (jeden przygarnięty) oraz adoptowanym owczarkiem. W wolnych chwilach odnawia mieszkanie, uprawia nordic walking, jeździ na rowerze i ogląda seriale (Czarnobyl, Homeland, Stranger Things, 13 Powodów i oczywiście Gra o Tron).

dr Piotr Marek Machowski - nauczyciel fizyki, matematyki oraz informatyki; absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk fizycznych; od kilkunastu lat związany z edukacją warszawskich szkół dwujęzycznych (przygotowanie uczniów do egzaminów IGCSE , A-levels, SAT, ACT oraz IB i studiów zagranicznych); korepetytor-diagnosta; prywatnie interesuje się psychologią biznesu, Europą i światem.

dr Jowita Brudnicka – nauczycielka WOS i historii, doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej , specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.

mgr Anna Maria Minkiewicz – nauczycielka biologii oraz chemii; nauczyciel akademicki (w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Biologii Medycznej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia magisterskie na kierunku biologia i biotechnologia; aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz wydziału lekarskiego.

mgr Joanna Ławnik – nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” Oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”, w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące, organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.

mgr Anna Trusewicz-Michalska – nauczycielka języka francuskiego, magister filologii romańskiej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, lektorka i tłumaczka przysięgła; tłumaczka w Ambasadzie w Belgii; nauczaniem języka francuskiego zajmuje się od prawie dwudziestu lat; prywatnie zaangażowana w działalność harcerską i prospołeczną, lubi wycieczki piesze i rowerowe.

mgr inż. Monika Kłosowicz - nauczycielka biologii, przyrody oraz zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, środowiska, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, pracownik działu ochrony środowiska brytyjskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi. Prywatnie instruktorka jeździectwa powszechnego Polskiego Związku Jeździeckiego (w miarę rozwoju szkoły będzie prowadzić zajęcia z jeździectwa w ramach lekcji wychowania fizycznego); wolny czas przeznacza na podróże i obserwacje przyrody, od niedawna mama.

mgr Beata Gut –  pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający i reedukator, oligofrenopedagog;  absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej w Warszawie, od trzydziestu lat związana z edukacją; wciąż pełna energii i zaangażowania; prywatnie mieszka w lesie; interesuje się literaturą, teatrem i … kabaretem.

mgr Tetiana Tymoshuk - nauczycielka języka rosyjskiego, native speaker, absolwentka filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz filologii Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Kijowie im. W. Stefanyka, lektorka języka rosyjskiego i ukraińskiego, koordynatorka projektów edukacyjnych w Kolegium Olimp w Kijowie, z nauczaniem języków obcych związana od ok. 10 lat; prywatnie uwielbia podróżować i odkrywać nowe ciekawe miejsca oraz eksperymentować w kuchni; interesuje się psychologią i literaturą; jej życiowe credo: "lubię to, co robię i robię to, co lubię".

mgr Bożena Anna Kurak - nauczycielka matematyki, chemii, fizyki oraz przedsiębiorczości, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Staszica o profilu matematyczno-fizycznym; pracowała jako nauczycielka matematyki w Vancouver Schools w Warszawie; korepetytorka z matematyki, chemii oraz fizyki. Prywatnie mama dwójki dzieci.

mgr Iwona Kochman – nauczycielka języka angielskiego oraz theory of knowledge (przedmiot nauczany dwujęzycznie – program IB) jest absolwentką Filologii Angielskiej i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz  Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Studiowała również  Ochronę Środowiska na Wydziale Biologii UW oraz Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas. Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka angielskiego w liceach ogólnokształcących (m.in. LO Batory, International American School). Jest konsultantką i nauczycielem TOK w Akademeia Tutorial College. Jej wielką pasją jest bieganie.  Obecnie biega razem z drużyną Vege Runners. Jest weganką, mamą dwóch dorosłych córek i opiekunką dwóch przygarniętych psów i 3 kotów.

mgr Anna Opalińska - nauczycielka języka niemieckiego; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Lingwistyki Stosowanej); współpracuje z British School, POL-ANGLO, Profi-Lingua i agencją tłumaczeń Komputekst. Prywatnie, mama trójki dzieci. Lubi czytać Remarqua, Agathę Christie oraz  literaturę fantasy (Tolkien, Sapkowski).

mgr Marta Puchłowska - nauczycielka wiedzy o kulturze oraz plastyki (prowadzi zajęcia po angielsku i turecku), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wiedza o Kulturze oraz Malarstwa - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, artystka ebru - tradycyjnej sztuki tureckiej malowania na wodzie Instytutu Kultury Tureckiej Yunus Emre w Warszawie, nauczycielka historii sztuki, zajęć artystycznych i plastyki (m.in. w szkole Vancouver w Warszawie); stypendystka Programu Erasmus w Istambule.

mgr Małgorzata Zagórska - nauczycielka historii oraz języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; z nauczaniem w szkole podstawowej i gimnazjum związana od ponad dwudziestu lat; egzaminator OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty) oraz ekspert awansu zawodowego nauczycieli; pisze na łamach czasopisma "Język polski w praktyce" oraz dla wydawnictwa Operon.

 

Nauczyciele pozostałych przedmiotów zostaną przedstawieni już wkrótce :) Prosimy śledzić stronę.