RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Informujemy, że administratorem oraz inspektorem danych osobowych jest Małgorzata Kłosowicz i Hanna Kułak z siedzibą w Józefowie (kod pocztowy 05-410)  ul. Sienkiewicza 9.

W sprawie danych osobowych kontaktuj się pod adresem: sekretariat@teamworschool.pl  telefonicznie 791 024 562 lub wyślij pismo tradycyjną pocztą na adres: ul. Sienkiewicza 9;  05-410 Józefów.

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe pozyskujemy w  prowadzonej rekrutacji do nowo-tworzonej szkoły.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia.

Przekazywanie danych

Danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Prawa właściciela danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z naszej bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pisemnie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na podany wyżej adres.

Jednocześnie zapewniamy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Małgorzata Kłosowicz