• Zajęcia przygotowujące do egzaminu:

gimnazjalnego, ósmoklasisty, maturalnego, FCE oraz CAE;

  • KURSY DLA FIRM w siedzibie firmy;
  • Business English;
  • Zajęcia dla lekarzy i pielęgniarek;
  • Konwersacje;
  • Pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu do zajęć w szkole;

FORMA ZAJĘĆ:

  • indywidualne;
  • grupowe (grupy już od 2 osób).