• Zajęcia przygotowujące do egzaminu:

gimnazjalnego, ósmoklasisty, maturalnego, FCE oraz CAE;

  • KURSY DLA FIRM w siedzibie firmy;
  • Business English;
  • Zajęcia dla lekarzy i pielęgniarek;
  • Konwersacje;
  • Pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu do zajęć w szkole.

FORMA ZAJĘĆ:

  • indywidualne;
  • grupowe (grupy już od 2 osób).

 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Communicative Language Teaching (CLT) jest główną metodą stosowaną na zajęciach. Na czym ona polega? Tak w skrócie, na stworzeniu warunków, jakie miałaby dana osoba ucząc się języka w naturalnym środowisku, czyli tak, jak uczymy się języka ojczystego od chwili urodzenia: najpierw słuchamy, potem próbujemy coś mówić, kolejno poznajemy zasady gramatyczne, czytamy i piszemy; powoli zwiększamy zasób słów i stopniujemy trudności. W praktyce nie trzymamy się ściśle "wytycznych", lecz dostosowujemy metodę do potrzeb wykorzystując przy tym bogate doświadczenie w dziedzinie nauczania.