O nas

Prywatna edukacja — o jeden krok dalej w nauce

Wraz ze zmianą ustroju politycznego po 1989 r. nastąpił rozkwit wielu dziedzin, a w tym także w obszarze edukacji. Wtedy też zaczęły powstawać prywatne placówki, oferujące nauczanie odpłatne. W pierwszych latach dotyczyło to głównie dużych miast takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Początkowo posłanie dziecka do szkoły, jaką jest niepubliczna placówka edukacyjna, odbierane było jako snobizm, jednak z czasem dostrzeżono zalety nauki w szkołach prywatnych. Obecnie ok. 5% wszystkich uczniów uczęszcza do tego typ szkół, jednak jest to trend wzrostowy, potwierdzający, że coraz większe zainteresowanie wśród rodziców i dzieci. Szkoły niepubliczne cieszą się renomą i przyjazną atmosferą, a także indywidualnym podejściem do każdego ucznia.

Efektywne nauczanie — o czym warto pomyśleć, wybierając szkołę prywatną?

Wybór szkoły dla dziecka to ważna decyzja zarówno w życiu młodej osoby, jak i jego rodziców. Już od narodzin opiekunowie starają się, aby ich pociecha trafiła na przyjazną panią w przedszkolu, a także kompetentnego pedagoga szkolnego, który zawsze wyciągnie pomocną dłoń. Wiele szkół organizuje tzw. Dni Otwarte, podczas których dyrektor oraz grono pedagogiczne prezentują infrastrukturę i lokalizację szkoły, misję, cele, godziny zajęć oraz program zajęć pozalekcyjnych. Prywatna edukacja oferuje wiele atrakcji, warsztatów czy szkolnych wycieczek.

Zalety szkół prywatnych

Istnieje szereg korzyści, które przemawiają za tym, aby dziecko zasiliło szeregi uczniowskie w szkole niepaństwowej. Co sprawia, że niepubliczna placówka edukacyjna to trafny wybór? Oto kilka powodów:

 • wyspecjalizowana kadra nauczycielska, wykazująca zaangażowanie i podchodząca do zawodu z pasją,
 • wysoki poziom kształcenia ogólnego oraz zaawansowane metody nauczania języków obcych,
 • indywidualne programy dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych,
 • edukacja międzynarodowa (system nauki wzorowany na innych krajach, np. Finlandii czy matura międzynarodowa),
 • dwujęzyczne programy nauczania (język obcy jako drugi język wykładowy),
 • środowisko międzynarodowe (celem szkoły jest propagowanie równości, nauka tolerancji i poszanowania innych),
 • mała liczba uczniów w klasie i kameralna atmosfera, które wpływają na efektywne wyniki oraz wzajemne relacje pomiędzy uczniami a nauczycielem,
 • nowoczesny sprzęt oraz materiały edukacyjne,
 • ścisła współpraca z rodzicami (omawianie sytuacji problemowych, szukanie rozwiązań i angażowanie opiekunów w życie szkoły),
 • rozmaite zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz poza nią (uwrażliwianie dzieci poprzez obcowanie z kulturą i przyrodą),
 • wsparcie uczniów w kolejnych etapach rozwoju emocjonalnego i naukowego.

Edukacja w prywatnej placówce to także nawiązywanie autentycznych relacji. Aktywna postawa rodziców sprawia, że dziecko dostrzega, jak należy postępować w życiu. Widząc właściwe wzorce w domu i szkole, wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa, umie odróżniać dobro od zła, wykazuje pozytywną postawę w nawiązywaniu kontaktów oraz budowaniu trwałych więzi.