Szkoła Podstawowa Józefów

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwają przygotowania do otwarcia szkoły w roku szkolnym 2019/2020. Poniższe założenia stanowią naszą propozycję oferty edukacyjnej. Już dziś zapraszamy do kontaktu i zapisów na Dzień Otwarty (termin do ustalenia wspólnie z Rodzicami).

Szkoła w Józefowie dla Twojego dziecka to:

 • Szkoła kameralna;
 • Szkoła dla ucznia nie dla rankingów;
 • Szkoła nowoczesna i demokratyczna;
 • Szkoła odpowiadająca wyzwaniom współczesnego świata;
 • Szkoła przyjazna dla wszystkich dzieci bez względu na ich wyznanie lub bezwyznaniowość;
 • Szkoła z klimatem; [1]
 • Szkoła bez dzwonków lekcyjnych;
 • Szkoła bez prac domowych w klasach I-III;
 • Szkoła akceptująca i wspierająca;
 • Szkoła rozwijająca pasje;
 • Szkoła wychowująca poprzez pracę;
 • Szkoła nauczająca poprzez doświadczanie i eksperyment  (tzw. discovery learning approach).

[1] Wszystkie badania i metaanalizy badań edukacyjnych przeprowadzonych na świecie wykazują, że dla jakości nauczania kluczowy jest klimat szkoły, jakość relacji między ludźmi, szacunek, empatia, zaufanie.

Teamwork School to prywatna szkoła podstawowa na terenie Józefowa Otwockiego. Misją naszej nowoczesnej placówki edukacyjnej jest kształcenie i wychowywanie młodego człowieka w poszanowaniu dla inności, tolerancji oraz wzajemnego szacunku. Zapewniamy wysokie standardy nauczania w oparciu o uniwersalne wartości moralne. Prywatna szkoła podstawowa w Józefowie jest demokratyczną i proeuropejską placówką edukacyjną, która pragnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Dzieci uczęszczające do niepublicznej szkoły podstawowej Teamwork School korzystają z rozszerzonego programu nauczania języka angielskiego i hiszpańskiego już od pierwszych klas. Mają dostęp także do większej liczby lekcji plastyki oraz muzyki, niż ma to miejsce w typowych placówkach edukacyjnych.

 

Czytaj więcej

Teamwork School – szkoła przyjazna dzieciom

Niepubliczna szkoła podstawowa Teamwork School to placówka przyjazna wszystkim uczniom, bez względu na ich pochodzenie religijne, kulturowe czy etniczne. Marzyliśmy, by stworzyć szkołę, do której dzieci chodzą z uśmiechem, dobrze się czują i mają idealne warunki do rozwoju, nauki, poznawania świata oraz zawierania pierwszych przyjaźni. Chcieliśmy powołać do życia miejsce, w którym najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby, a nie rankingi, lokaty czy oceny. Nasza szkoła koncentruje się na uzdolnieniach oraz pasjach dziecka. Pragniemy wspierać jego talenty, rozwijać w nim ciekawość świata i zdolność podejmowania nowych wyzwań. Zaszczepić w nim takie zdolności jak samoświadomość, cywilna odwaga, umiejętność współpracy, otwartość, kompetencje moralne czy wrażliwość społeczna.

Szkoła podstawowa w Józefowie – szkoła z klimatem

Wierzymy, że klimat panujący na terenie szkoły znacząco oddziałuje na jakość i wyniki nauczania, dlatego kluczową kwestią staje się dla nas dbanie o przyjemną atmosferę, przyjazne relacje oraz wzajemne zrozumienie wśród naszych podopiecznych i opiekujących się nimi nauczycieli. Tworząc klasy, stawiamy na kameralność. Zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach 12-16 osobowych, co sprzyja koncentracji, poczuciu bezpieczeństwa i własnej wartości, a także nawiązywaniu bliskich, życzliwych kontaktów oraz społecznej akceptacji. Dziecko uczące się w niewielkiej grupie ma świadomość opieki nauczyciela i wie, że jego zdanie jest ważne. W podobnych, a nawet jeszcze mniejszych, grupach odbywają się zajęcia pozalekcyjne, co okazuje się korzystne dla wspierania i rozwijania indywidualizmu oraz zainteresowań dziecka. Posiadamy szeroki wachlarz wspomnianych zajęć: języki obce, matematyka, biologia, zajęcia i muzyczne (keyboard, chór), plastyczne ( grafika warsztatowa, malarstwo). Oferta jest rozwojowa. To strefa, która nieustannie będzie rozbudowywana, zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Nowoczesne metody nauczania

Program nauczania w naszej niepublicznej szkole podstawowej opiera się na elementach najlepszych systemów edukacyjnych na świecie, takich jak chociażby metoda Montessori, system edukacji fińskiej czy Jenaplan, które efektywnie łączymy z własnym doświadczeniem pedagogicznym. Wychowujemy poprzez pracę, a nauczamy poprzez doświadczenia i eksperymenty, bazując między innymi na metodzie Discovery Learning Approach. Jesteśmy także świadomi, jak ważne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy nauką a czasem, jakiego dziecko potrzebuje na odpoczynek, dlatego w klasach I-III nie w ogóle nie stosujemy zadań domowych, a w klasach starszych nie zadajemy do domu prac na weekendy, przerwy świąteczne czy ferie zimowe. Niepubliczna szkoła podstawowa Teamwork School dba o dobre samopoczucie uczniów. W ramach innowacyjnej walki z hałasem zrezygnowaliśmy z dzwonków lekcyjnych. Idea cichej szkoły niweluje zjawisko stresu i pobudzenia u najmłodszych dzieci, a przy tym umożliwia płynne regulowania czasu nauki, zabawy oraz odpoczynku.

Niepubliczna szkoła Teamwork School zaprasza w swoje progi nie tylko uczniów zamieszkujących Józefów, ale także dzieci z okolicznych miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, a także do wzięcia udziału w rekrutacji.