Małgorzata Kłosowicz – właścicielka/dyrektor szkoły

(z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831); pracowała również dla L2-Language Consulting jako lektorka języka angielskiego; w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).

Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation). Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym. Prywatnie mama (dwoje dorosłych już i świetnie radzących sobie dzieci) i babcia; od kilku lat mieszka w Józefowie z mężem, dwoma kotami (jeden przygarnięty) oraz adoptowanym kundelkiem. W wolnych chwilach odnawia mieszkanie, uprawia nordic walking, jeździ na rowerze i ogląda seriale (Gra o Tron, Czarnobyl, Homeland, Stranger Things, 13 Powodów.

mgr inż. Monika Kłosowicz - właścicielka/dyrektor ds. zarządzania

Nauczycielka geografii, przyrody, j.angielskiego oraz zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, środowiska, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem) , pracownik działu gospodarki wodnej holenderskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi. W wolnych chwilach trenuje Aikido (I kyu) i jeździectwo (instruktorka jeździectwa powszechnego Polskiego Związku Jeździeckiego) - w miarę rozwoju szkoly będzie prowadzić fakultatywne zajęcia z jeździectwa; lubi podróżować i obserwować przyrodę. Prywatnie (i od niedawna) - mama.

mgr Joanna Ławnik

Nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”; w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące; organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.

dr Jowita Brudnicka-Żółtaniecka

Nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie oraz EDB; doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej - specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.

mgr Joanna Ocypa

Nauczycielka języka rosyjskiego i j. polskiego; absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej- Curie w w Lublinie, lektorka j. rosyjskiego prywatnych szkół jezykowych. Prowadziła zajęcia w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lublinie (nauczanie j. polskiego jako j.obcego). Interesuje się kulturą i literaturą rosyjską oraz sportem.

mgr Małgorzata Zagórska

Nauczycielka  języka polskiego, historii, socjoterapeutka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; z nauczaniem w różnorodnych typach szkół związana od ponad dwudziestu lat; egzaminatorka  OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); ekspertka awansu zawodowego nauczycieli; pisze na łamach czasopisma "Język polski w praktyce" oraz dla wydawnictwa Operon.

mgr Marzena Winniczek

Nauczycielka j. polskiego,WOK i filozofii; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza); realizuje projekty teatralne (w tym powołała do życia szkolny teatr). Interesuje się literaturą XIX i XX wieku w perspektywie europejskiej.

inż. Patrycja Wołosz

Nauczycielka informatyki, fizyki oraz chemii; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki; legitymuje się patentem żeglarza jachtowego oraz sternika morskiego; pracowała jako wychowawca kolonii żeglarskich dla dzieci i młodzieży w Róży Wiatrów; trenerka WOW School w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z programowania gier i aplikacji; pracuje nad utrzymaniem i rozwojem projektów HTML5, CSS3, Javascript, ES6, React, Node js, MySQL; nauczyciel informatyki i fizyki podczas rejsów Niebieskiej Szkoły na Żaglowcu STS Fryderyk Chopin.

mgr Monika Kalinowska

Nauczycielka matematyki; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (matematyka stosowana); od 20 lat pracuje w warszawskich szkolach podstawowych i liceach.

mgr Andres Sanches

Nauczyciel języka hiszpańskiego, absolwent Uniwersytetu De Navarra w Madrycie; native speaker.

mgr Lidia Piechucka

nauczycielka geografii, przyrody i języka angielskiego; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; autorka interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego "Spotkania nad Świdrem", uczestniczka międzynarodowego programu "Globe"; z edukacją związana od ponad 20 lat. W Teamwork School realizuje autorski program nauczania geografii i przyrody dwujęzycznie.

mgr Karolina Jackiewicz

nauczyciel wychowania fizycznego; wychowawca klas szkoły podstawowej; absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; czynna zawodniczka w drużynie piłki ręcznej UKS Varsovia, w latach 2011-2013 najlepsza rozgrywająca na mistrzostwach Polski; występowała na Mistrzostwach Europy w Kadrze Narodowej. Popołudniami prowadzi treningi piłki ręcznej dla dzieci w klubie UKS Jutrzenka Junior Cegłów.

Christopher Bruce FCA, B. Eng.

English native speaker, teacher of English. Following a career in business working as a Chartered Accountant, including five years as Group Financial Controller to a company on the Warsaw GPW, Mr Bruce decided on a change of life career and qualified to teach English with CELTA. Hobbies have included horse riding, ice skating and more recently, kayaking and sailing.

FCA = Fellow if the Institute of Chartered Accountants in England and Wales

B.Eng  = Bachelor of Engineering and Industrial Management

mgr Viktoria Kozelska

nauczyciel muzyki, native speaker języka białoruskiego i rosyjskiego, absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki (chóralny śpiew ludowy, dyrygent chóru) oraz Panstwowej Wyższej szkoły Muzycznej w Grodnie (muzyka i choreografia, nauczyciel gry na gitarze); młoda, lubiana i entuzjastycznie nastawiona do pracy nauczycielka.

Magdalena Pypka

nauczyciel biologii, absolwentka studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie  Warszawskim -  specjalność biologia molekularna; prowadzi również zajęcia laboratoryjne w firmie Junior Odkrywca, wolontariuszka Uniwersytetu Dzieci w Warszawie; członkini koła naukowego Biologii Medycznej UW "Antidotum"; praktykantka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

mgr Janna Czubak

nauczyciel plastyki oraz zajęć artystycznych; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi wydz. grafiki i malarstwa (dyplom z wyróżnieniem) oraz Policealnego Studium Fotografii Artystycznej "Studio Sztuki" (dyplom z wyróżnieniem); instruktorka plastyki i batiku; malarz w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie; w 2005 r. wyróżniona w konkursie TVP "Dolina Kreatywna"; finalistka w ogólnopolskim konkursie na komiks "Z Wawelu pod Grunwald".  Wspólorganizowała zbiorowe wystawy m.in: "O człowieku" w Bibliotece Krasińskich w Warszawie, "Flash Drawing Tour" Urbino, Włochy, Polish Modern Art, Pori, Finlandia oraz Contemporary Modern Art , Helsinki.

mgr Anna Ketner

Nauczycielka języka łacińskiego i kultury antycznej; absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w w Lublinie na kierunku: archeologia oraz podyplomowych międzywydziałowych studiów interdyscyplinarnych: Master en Menagement Europeen. W wolnych chwilach bez reszty oddana szaradziarstwu.

mgr Izabella Roguska

pedagog szkolny i wspomagający, socjoterapeutka TUS, oligofrenopedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza). Wiele lat pracowała w warszawskich szkołach. Świetna obserwatorka i negocjatorka. Obecnie pracuje dla Teamwork School oraz prowadzi własny gabinet psychoterapeutyczny.

Mateusz Wawer

nauczyciel matematyki, absolwent studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Kard. Stafena Wyszyńskiego w Warszawie, młody, dynamiczny, świetnie tłumaczący zawiłości matematyczne.

mgr Joanna Wojtulewicz

abolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczycielka języka polskiego, egzaminator maturalny OKE w Warszawie; od wielu lat przygotowuje młodzież do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a dzięki ogromnemu doświadczeniu - z sukcesem.

mgr Halina Shnyrko

nauczycielka języka rosyjskiego, native speaker, absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.Tanka oraz Państwowego Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu (certyfikat wiedzy języka rosyjskiego, poziom C2); wykładowca muzyki i śpiewu. Laureatka  licznych konkursów pieśni ludowej oraz pieśni polskiej.

Natalia Górska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klas zerowych oraz I-III. Absolwentka studiów pierwszego stopnia uczelni wyższej Wszechnica Polska w Warszawie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Pracę jako nauczyciel rozpoczęła w jednym z warszawskich przedszkoli. Uwielbiająca prowadzić zajęcia z Bajkoterapii, warsztaty teatralne oraz tworzyć scenografię do występów. W swojej pracy wykorzystuje metody M. Montessori połączone z elementami planu Daltońskiego. Młoda, uśmiechnięta, energiczna. W wolnych chwilach trenuje kickboxing oraz zumbę. Polskie góry zna jak własną kieszeń. Prywatnie szczęśliwa żona i mama małej Kornelki.