TEAMWORK SCHOOL

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Edukacja Domowa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa
Lokalizacja: UL. PARKOWA 4, 05-420 JÓZEFÓW
Tel: 791 024 562
Tel: 22 299 44 50
EDUKACJA DOMOWA
Lokalizacja: UL. PARKOWA 4, 05-420 JÓZEFÓW
Tel: 791 024 562
Tel: 22 299 44 50
Zapraszamy do klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz I-III Liceum Ogólnokształcącego (po gimnazjum tylko klasy III)". Zapisy oraz szczegółowe informacje: sekretariat@teamworkschool.pl lub telefonicznie 791024562/570923507

Szkoła Niepubliczna Teamwork School

To nowoczesna placówka edukacyjna przy ulicy Parkowej 4 w Józefowie, w której mieści się Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące oraz Prywatna Szkoła Podstawowa. Budynek szkoły zlokalizowany jest w pobliżu stacji PKP Józefów i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Duży atut takiego położenia stanowi dogodny dojazd z Warszawy linią SKM. Szkoła znajduje się w bliskim otoczeniu natury, a wnętrza sal charakteryzują się estetycznym wystrojem.

Naszą działalność rozpoczęłyśmy we wrześniu 2019 roku rekrutując kadrę spośród osób poleconych przez rodziców lub z własnego środowiska akademickiego. Jako 10-osobowy zespół wykwalifikowanych nauczycieli ze stażem pracy 5 - 25 lat, wspieramy uczniów na każdym etapie edukacji szkolnej. Placówka Teamwork School jest otwarta na wychowanków z różnych kręgów kulturowych, niezależnie od ich indywidualnych przekonań religijnych czy światopoglądowych. Zajęcia lekcyjne prowadzimy w kameralnych grupach w formie warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem.

Dlaczego warto nam zaufać?

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Teamwork School opieramy się na niestandardowym systemie edukacji fińskiej, który stawia na przygotowanie uczniów do życia. W naszej placówce rok szkolny składa się z trzech semestrów. Stworzyliśmy autorskie programy nauczania, takie jak: nauka języków obcych metodą komunikacyjną, dwujęzyczne lekcje z geografii, biologii, WOS-u czy matematyki, fakultatywne zajęcia nauczania różnych przedmiotów, w tym edukacja seksualna oraz skuteczna samoobrona.

Zajmujemy się organizacją debat oxfordzkich, saloników literackich, warsztatów i dyskusji panelowych. Natomiast w szkole podstawowej wykorzystujemy elementy znanej metody Jenaplan, Montessori oraz Dennisona. Wybierając naszą placówkę, każdy rodzic może mieć pewność, że wysyła swoje dziecko do sprawdzonego centrum edukacyjnego. Opracowany model komunikacji pomiędzy uczniem, a nauczycielem stanowi podstawę organizacji w Teamwork School.

Nasze priorytety

Szkoła Niepubliczna Teamwork School to zespół doświadczonych metodyków – nauczycieli, którzy podchodzą z pasją i pełnym zaangażowaniem do swojej pracy. Wprowadzone techniki nauczania są przyjazne wszystkim uczniom, w myśl zasady „Teamwork is where success starts”. Naszym podopiecznym zapewniamy program oparty na kształceniu umiejętności niekognitywnych, takich jak: samoświadomość, przedsiębiorczość, samodyscyplina, cywilna odwaga, myślenie analityczne, kreatywność, otwartość, wrażliwość społeczna, samoobrona oraz wielu innych. Jesteśmy przekonani, że tego typu podejście odgrywa dużą rolę w osiąganiu sukcesów, bardziej niż dyplomy czy formalne wykształcenie.

Teamwork School jest miejscem, w którym wszyscy dostosowują się do obowiązujących zasad kodeksu etyki. Pod tym względem wyróżniamy się na tle pozostałych placówek edukacyjnych. W naszych murach szkolnych pracują kompetentni edukatorzy, starający się zaszczepić w młodych ludziach ciekawość do poznawania świata na każdym etapie edukacji. Uczymy poprzez wychowywanie z naciskiem na rozwój społeczno-emocjonalny.

O Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Teamwork School

Podchodzimy elastycznie do czasu trwania zajęć, które (w zależności od potrzeb uczniów) mogą być skrócone (bo np. przywieziono wcześniej obiad i jesteśmy głodni 😊) lub wydłużone, bo wszyscy są akurat skupieni i chcą dokończyć rozpoczętą pracę. W naszej placówce nie używamy dzwonków, które oznaczają początek lub koniec przerwy. Zależy nam, aby każdy młody człowiek był świadomy swoich mocnych czy słabych stron, a także zdolności interpersonalnych. Motywujemy do działania, uczymy jak radzić sobie ze stresem, ale też kładziemy nacisk na świadomość panujących norm etycznych oraz odpowiedzialność przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Pedagodzy podchodzą do prac domowych w sposób bardziej elastyczny, niż w tradycyjnych szkołach publicznych. Zdają sobie sprawę, że nadmiar materiału nie pobudza w młodzieży kreatywności i pragmatycznego podejścia do życia, dlatego koncentrują się głównie na takim doborze treści, by mógł im posłużyć na egzaminach. Nauczyciele przygotowują uczniów do matury w sposób profesjonalny, czyli są na bieżąco z wszelkimi zmianami czy standardami w edukacji. Rodzice mają możliwość odbycia konsultacji z dyrektorem lub wychowawcą w dogodnym dla siebie terminie.

Oprócz tego proponujemy wychowankom dodatkowe zajęcia muzyczne, takie jak: nauka gry na gitarze, skrzypcach, pianinie czy flecie poprzecznym.

O Prywatnej Szkole Podstawowej Teamwork School

Tworzymy przyjazny klimat sprzyjający edukacji wczesnoszkolnej. Teamwork School to kameralna placówka, w której zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach maksymalnie 17-osobowych. W szkole podstawowej opieramy się na motywującym systemie oceniania, co oznacza, że przykładamy mniejszą wagę do ocen. Każdy uczeń otrzymuje informację zwrotną na temat swoich mocnych stron. Staramy się określać priorytety i wymagania co do treści sprawdzianów. Nauka języków obcych odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Autorskie programy nauczania języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, historii, biologii czy chemii różnią się od  standardowego nauczania w placówkach państwowych. Rozwijamy zainteresowania dzieci oraz wychowujemy poprzez pracę. Nasza szkoła to miejsce przyjazne dla wszystkich uczniów. Pracujemy w atmosferze wzajemnego szacunku i wspieramy wychowanków w dążeniu do wyznaczonych celów. Kadra nauczycielska to ludzie z pasją, którzy lubią swoją pracę. Pedagodzy potrafią przygotować młodych ludzi do zetknięcia się z rzeczywistością poza szkołą. Rodzice mają pewność, że ich dziecko jest pod dobrą opieką. Do naszego zespołu należą m.in. egzaminatorzy ósmoklasistów z OKE w Warszawie.

Prywatna placówka edukacyjna

Kameralna Szkoła Niepubliczna w Warszawie – Józefowie to miejsce, w którym prowadzimy nabór na zajęcia dodatkowe z wielu przedmiotów, takich jak: muzyka, plastyka, języki obce, informatyka, jak również organizujemy warsztaty i wycieczki szkolne. W większości przypadków lekcje odbywają się w naszej placówce, przy ulicy Parkowej 4 w powiecie otwockim.

Butikowa Szkoła Edukatorów to oferta edukacyjna, którą dedykujemy dzieciom oraz młodzieży w różnym wieku. W ramach edukacji domowej dbamy nie tylko o realizację podstawy programowej, ale też wdrażamy autorskie programy dwujęzyczne, np. „American Life”, „Environmental Studies” czy „Be in Blooming”. Staramy się stworzyć odpowiednie warunki do nauki dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Materiały edukacyjne, z których korzystamy w placówce Teamwork School, pochodzą ze sprawdzonych źródeł.

Prowadzimy kółka zainteresowań dla naszych wychowanków. To właśnie kadra nauczycieli (w tym egzaminatorów OKE)z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego i Prywatnej Szkoły Podstawowej tworzy szkołę edukatorów. Wszystkie egzaminy przeprowadzają nauczyciele z naszej prywatnej placówki w Józefowie. Doświadczenie zdobywane latami sprawia, że podopieczni mogą liczyć na urozmaicony tryb kształcenia, w tym rozwijanie umiejętności niekognitywnych.