• MAŁGORZATA KŁOSOWICZ – DYREKTOR
  (z wykształcenia magister biologii oraz magister filologii angielskiej) – nauczycielka języka angielskiego i biologii. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia angielska - praca magisterska z zakresu krytycznej analizy sztuk Tennessee Williams'a) oraz Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (biologia – praca magisterska w katedrze cytologii roślin i genetyki); przez sześć lat związana była ze służbą zdrowia pracując w laboratorium analitycznym na stanowisku kierowniczym; w tym czasie specjalizowała się z diagnostyki laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koszalinie; w 1998 roku zmieniła zawód i założyła prywatną szkołę językową English Every Day, którą prowadziła przez ok. 10 lat; od 2004 r. pełni funkcję egzaminatorki maturalnej z języka angielskiego (wcześniej w OKE Poznań, a obecnie OKE Warszawa pod numerem ewidencyjnym egzaminatorów 733103831);  w 2013 pełniła funkcję Dyrektora Metodycznego Cambridge School of English (filia Bemowo).
  Legitymuje się certyfikatem QTS (Qualified Teacher Status; Department for Education and Skills, England - DfES nr ref. RP 04/33374) uprawniającym do nauczania przedmiotu Science na terenie Anglii; systematycznie wyjeżdża i dokształca się za granicą (stypendium Programu Comenius w Newcastle i Exeter UK dla nauczycieli języka angielskiego; wieloletnia współpraca z Polish-American Freedom Foundation). Metody i techniki nauczania dostosowuje indywidualnie do potrzeb ucznia opierając się na aktualnej wiedzy z dziedziny nauczania języków obcych oraz własnego, bogatego doświadczenia w zakresie językowo-metodycznym.
  dr Jowita Brudnicka - Żółtaniecka - nauczycielka WOS, historii oraz EDB; doktor nauk społecznych, absolwentka Akademii Służby Zagranicznej Collegum Civitas na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: dyplomacja publiczna oraz Akademii Obrony Narodowej , specjalność: bezpieczeństwo militarne. Jest autorką i współautorką publikacji i projektów badawczych dot. bezpieczeństwa narodowego, procesów integracyjnych, współczesnych zagrożeń i przeciwdziałania terroryzmowi. Członkini Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Aktualnie pracuje w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jako nauczyciel akademicki.
  mgr Anna Maria Minkiewicz-Zochniak - nauczycielka biologii oraz chemii; nauczyciel akademicki (w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Biologii Medycznej, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – studia magisterskie na kierunku biologia i biotechnologia; aktualnie prowadzi zajęcia ze studentami pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego oraz wydziału lekarskiego.
  mgr Joanna Ławnik - nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - filologia polska, egzaminatorka OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny oraz ósmoklasisty); autorka innowacji metodycznych „Młodzi w Europie” Oraz „Poznawaj, eksperymentuj, twórz”, w pracy stosuje model kreatywnego myślenia oraz metody aktywizujące; organizatorka powiatowych konkursów recytatorskich, animatorka i reżyserka szkolnego koła teatralnego; interesuje się liryką współczesną i teatrem, w wolnych chwilach gra na skrzypcach i rozwiązuje zagadki logiczne.
  mgr Agnieszka Sadurska - nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, reżyserka Amatorskiego Teatru Miejskiego im. Stefana Jaracza w Otwocku; organizatorka Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego.
  mgr inż. Monika Kłosowicz - nauczycielka biologii, przyrody oraz zajęć fakultatywnych Environmental Studies realizowanych dwujęzycznie jako ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu geografii, chemii, WOS i biologii; absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, pracownik działu ochrony środowiska brytyjskiej korporacji, współautorka krajowych i regionalnych dokumentów planistycznych z sektora gospodarki wodnej i raportów oddziaływania na środowisko, prelegentka ogólnopolskich konferencji poświęconych ochronie wód, problematyce suszy i powodzi.
  mgr Małgorzata Zagórska - nauczycielka historii oraz języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; z nauczaniem w szkole podstawowej i gimnazjum związana od ponad dwudziestu lat; egzaminator OKE w Warszawie (egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty) oraz ekspert awansu zawodowego nauczycieli; pisze na łamach czasopisma "Język polski w praktyce" oraz dla wydawnictwa Operon.
  mgr Marzena Winniczek - nauczycielka j. polskiego i WOK; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza); realizuje projekty teatralne (w tym powołała do życia szkolny teatr). Interesuje się literaturą XIX i XX wieku w perspektywie europejskiej.
  mgr Olga Korybut - nauczycielka wychowania fizycznego; absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek - zdrowie publiczne). Trenerka 2 klasy piłki siatkowej, instruktorka tenisa i narciarstwa zjazdowego.
  mgr Karolina Piętka- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej; absolwentka Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; doświadczenie zdobywała w niepublicznym przedszkolu w Warszawie jako nauczycielka wychowania przedszkolnego pracując ze wszystkimi grupami wiekowymi oraz w tzw. oddziale "zerowym";
  mgr Izabella Roguska
  - pedagog szkolny z uprawnieniami do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog , absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskiej szkole jako pedagog szkolny, wspierający i wspomagający.
  mgr Andres Sanches
  - nauczyciel języka hiszpańskiego, absolwent Uniwersytetu De Navarra w Madrycie; native speaker.