EGZAMINY WSTĘPNE DO I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ORAZ DZIEŃ OTWARTY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I NIEPUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 27 MARCA GODZ. 10:00


Drogie Kandydatki/Drodzy Kandydaci oraz Szanowni Rodzice,

27 marca o godz. 10:00 na terenie szkoły przy ul. Parkowej 4 w Józefowie odbedą się egzaminy wstępne do I klasy LO. Egzamin bedzie się składał z dwóch części: I część (pisemna): j. polski, matematyka, j. angielski (każda część nie dłużej, niż 45 minut), zadania WYŁĄCZNIE otwarte. II część: prezentacja w power point z dowolnie wybranego przedmiotu spośród nast: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, informatyka. Prezentacja nie może trwać dłużej, niż 10 minut i powinna w ciekawy i zachęcajacy sposób objaśniać/opisywać zagadnienie. Prezentacja powinna być przesłana na adres: sekretariat@teamworkschool.pl do godz. 18:00 w piątek 26 marca.

Dzień Otwarty (program):

  1. Spotkanie online z Dyrekcją szkoły - godz. 10:00 - 10:45
  2. Spotkanie online z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (matematyki, j. polskiego, geografii, biologii, WOS, historii) - godz. 10:45 - 11:45.
  3. Indywidualne spotkania rodziców oraz dzieci z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej p. Natalią Górską - godz. 10:45 - 12:00; umawianie spotkań bezpośrednio u nauczyciela - nr tel. 731 707 179.
  4. Zwiedzanie szkoły na żywo w godz. 10:00 - 12:30.
  5. Wernisaż prac nauczycielki plastyki p. Joanny Czubak oraz Uczennic i Uczniów Szkoły - ul. Parkowa 4, Jozefów.
  6. Przypominamy o konieczności zachowania reżimu sanitarnego (obowiązek zakładania maseczki i dezynfekcji rąk) oraz unikania skupisk.

Zapraszamy: dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne :)