Szanowni Państwo,

organizujemy egzaminy dla Uczniów i Uczennic objętych edukacją domową. Chętnych Rodziców i Uczniów/Uczennice zapraszamy do wysłania zgłoszenia dziecka do edukacji domowej na adres sekretariat@teamworkschool.pl. Odeślemy Państwu komplet dokumentów do wypełnienia. Jednym z ważniejszych dokumentów jest opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na którą czasami trzeba poczekać około 1-2 miesięcy. Przypominamy, ze decyzję o edukacji domowej możecie Państwo podjąć w każdej chwili (nawet w ciągu roku szkolnego).

Oferujemy też pomoc w przygotowaniu do egzaminów  w formie konsultacji/lekcji z nauczycielami zatrudnionymi w naszej placówce.  Kadra spełnia wymogi prawne w sprawie zatrudniania w placówkach oświatowych (jesteśmy pod stałym nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie). W ramach czesnego wynoszącego 1300,- zł  oferujemy 18 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo realizowanych na terenie placówki (uczeń przychodzi na zajęcia wg określonego planu zajęć, ma również stały kontakt  z innymi uczniami poprzez udział w warsztatach, wyjazdach, wycieczkach,  zielonych szkołach,  spotkaniach z ciekawymi ludźmi, a także uczestnicząc w zajęciach fakultatywnych). Lekcje odbywają się w budynku położonym w Józefowie przy ul. Parkowej 4 (sosny i śpiewające ptaki towarzyszące nam na co dzień - gratis). Zajęcia przygotowywane i prowadzone są w oparciu o podstawę programową obowiązującą w Polsce; formy zajęć - w systemie edukacji fińskiej. Proponujemy nauczanie podstawowych przedmiotów takich, jak: j. polski, angielski, matematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, biologia. Jest oczywiście możliwość zorganizowania przez szkołę każdego innego przedmiotu i prowadzenia tych zajęć na terenie szkoły. Uczeń/uczennica korzystający z edukacji domowej w naszej placówce ma również prawo (w miarę możliwości organizacyjnych i po uprzednim zgłoszeniu) korzystać z zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez szkołę (basen, sala gimnastyczna, zajęcia sportowe na boisku i siłowni). Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy ofertę na bieżąco stosownie do potrzeb Rodziców i Uczniów. Zapraszamy :) Zapisy i zgłoszenia: sekretariat@teamworkschool.pl

 

Edukacja domowa – dla kogo przeznaczony jest ten model nauczania?

Nauczanie w domu to marzenie niejednego dziecka, ale i rodzica. Wielu osobom nadal wydaje się, że to niemożliwe, żeby móc w warunkach domowych przyswoić oraz opanować materiał dydaktyczny. Tymczasem edukacja w domu, choć budzi wiele kontrowersji, jest ostatnio chętnie rozważaną opcją przez rodziców.

Dla kogo jest przeznaczona domowa edukacja?

Kiedyś szkoła w domu nie wzbudzała tylu emocji, co dziś – była na porządku dziennym, aż do wprowadzenia w XX w. obowiązku szkolnego. Na homeschooling decydują się rodzice, którzy chcą przejąć odpowiedzialność za kształcenie swoich dzieci. Edukacja domowa jest popularniejsza na Zachodzie – głównie w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii.

Edukacja w domu stanowi dość intrygujący i często niedoceniany model nauki. Świetnie sprawdzi się wśród uczniów cechujących się ponadprzeciętnymi umiejętnościami, a także w gronie dzieci, które nie zawsze nadążają za narzuconym materiałem przez system edukacyjny.

Szkoła w domu – aspekty prawne

Jeśli podjęli Państwo decyzję o tym, żeby nauczać swoje dziecko w domu, należy zająć się kilkoma sprawami administracyjnymi. Niezbędna będzie opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie tego dokumentu dyrektor szkoły może wydać decyzję zezwalającą na domową formę kształcenia. W każdej chwili można podjąć decyzję o zmianie formy nauczania dziecka – wystarczy zgłosić to w naszym sekretariacie.

Należy pamiętać o tym, że uczeń pobierający naukę w formie edukacji domowej, może być klasyfikowany na podstawie rocznych egzaminów z zakresu podstawy programowej, która obejmuje dziecko będące na danym etapie edukacji. W naszej szkole są organizowane takie egzaminy dla uczniów, którzy zostali objęci domową edukacją. Przeprowadzane są również zajęcia dydaktyczne, które przygotowują do egzaminów rocznych.

Jakie są zalety nauczania w domu?

Taki sposób przyswajania wiedzy sprawia, że można poświęcić więcej czasu na rozwój ucznia. Dziecko uczy się we własnym tempie, a oprócz tego zgłębia tematy, które go najbardziej interesują. Edukacja domowa, dzięki swobodnemu i bezstresowemu podejściu do nauki, pozwala uczniowi na rozwijanie się w tych dziedzinach, w których dziecko czuje się najmocniejsze.

Decydując się na zorganizowanie szkoły w domu, rodzice mają większą kontrolę nad dzieckiem i jego rozwojem. Dodatkowo nie trzeba martwić się o niezdrowy wpływ rywalizacji. Nauczanie w domu wymaga dużych pokładów kreatywności. Wiedzę można przyswajać na różne sposoby – nie tylko w formie wykładu bądź ćwiczeń.

Dzieci, które uczą się w systemie edukacji domowej, mają więcej czasu wolnego. Mogą go spożytkować na rozwój swoich zainteresowań i na nawiązywaniu relacji z innymi dziećmi, np. podczas dodatkowych zajęć. Socjalizacja jest istotna w rozwoju dziecka, dlatego wybierając model nauczania domowego, trzeba zadbać o ten aspekt w życiu dziecka.

Edukacja domowa stanowi wyzwanie dla całej rodziny, a my chętnie Państwu w tym pomożemy.