Wizyta w Fińskiej Ambasadzie

Wizyta w Fińskiej Ambasadzie (8 maja 2019r) oraz udział
w konferencji na temat systemu edukacji  Finlandii.

O tym, że Finlandia odnosi spektakularne sukcesy w dziedzinie edukacji to już ogólnie wiadomo. Jak to się jednak dzieje, że właśnie to państwo wybiło się nie tylko w Europie, ale i na świecie?

Cóż, w przeciwieństwie do krajów, które takich sukcesów nie odnotowują, Finlandia przeznacza porównywalnie większe nakłady finansowe na edukację, która to dla każdego obywatela jest całkowicie bezpłatna (darmowe podręczniki i posiłki) i szczególnie wspierająca słabszych uczniów.

Ku zaskoczeniu niektórych uczestników konferencji, w Finlandii nie likwiduje się małych szkół, nawet tych liczących 20 uczniów (sic!), a nauczyciele pracują podobną liczbę godzin tygodniowo, co w Polsce.

Mnie osobiście, najbardziej zachwycił design fińskich szkół: przyjazna open space, miękkie fotele, pastele – czyli dbałość o estetykę i wygodę, bo Finowie wiedzą, że komfort i estetyka otoczenia mają ogromne znaczenie jeśli chodzi o wyniki nauczania.

Fińska edukacja to patrzenie w przyszłość i kształtowanie tzw. soft skills, na które się składają:

  • umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia,

  • kreatywność, przedsiębiorczość i samodyscyplina,

  • umiejętność publicznych wystąpień,

  • umiejętność pracy w grupie,

  • umiejętność wyszukiwania i weryfikacji danych pozyskanych z Internetu,

  • kompetencje moralne, obywatelskie i środowiskowe,

  • podstawowe umiejętności i wiedza finansowa i ekonomiczna,

  • umiejętność życia w społeczeństwie wielokulturowym,

  • rozumienie zjawisk występujących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,

  • umiejętności i wiedza na temat własnego organizmu i bezpieczeństwa zdrowotnego.


Podsumowując, szkoła ma przygotować nie tylko do zdania egzaminów (co jest oczywiste), ale i do życia.

Małgorzata Kłosowicz & Hanna Kułak