Szanowni Państwo,

organizujemy egzaminy dla Uczniów i Uczennic objętych edukacją domową. Chętnych Rodziców i Uczniów/Uczennice zapraszamy do wysłania zgłoszenia dziecka do edukacji domowej na adres sekretariat@teamworkschool.pl. Odeślemy Państwu komplet dokumentów do wypełnienia. Jednym z ważniejszych dokumentów jest opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na którą czasami trzeba poczekać około 1-2 miesięcy. Przypominamy, ze decyzję o edukacji domowej możecie Państwo podjąć w każdej chwili (nawet w ciągu roku szkolnego).

Oferujemy też pomoc w przygotowaniu do egzaminów  w formie konsultacji/lekcji z nauczycielami zatrudnionymi w naszej placówce.  Kadra spełnia wymogi prawne w sprawie zatrudniania w placówkach oświatowych (jesteśmy pod stałym nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie). W ramach czesnego wynoszącego 1200,- zł  oferujemy 10 godzin zajęć dydaktycznych tygodniowo realizowanych na terenie placówki (uczeń przychodzi na zajęcia wg określonego planu zajęć, ma również stały kontakt  z innymi uczniami poprzez udział w warsztatach, wyjazdach, wycieczkach,  zielonych szkołach,  spotkaniach z ciekawymi ludźmi, a także uczestnicząc w zajęciach fakultatywnych). Lekcje odbywają się w budynku położonym w Józefowie przy ul. Parkowej 4 (sosny i śpiewające ptaki towarzyszące nam na co dzień - gratis). Zajęcia przygotowywane i prowadzone są w oparciu o podstawę programową obowiązującą w Polsce; formy zajęć - w systemie edukacji fińskiej. Proponujemy nauczanie podstawowych przedmiotów takich, jak: j. polski, angielski, matematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, biologia. Jest oczywiście możliwość zorganizowania przez szkołę każdego innego przedmiotu i prowadzenia tych zajęć na terenie szkoły. Uczeń/uczennica korzystający z edukacji domowej w naszej placówce ma również prawo (w miarę możliwości organizacyjnych i po uprzednim zgłoszeniu) korzystać z zajęć wychowania fizycznego prowadzonych przez szkołę (basen, sala gimnastyczna, zajęcia sportowe na boisku i siłowni). Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy ofertę na bieżąco stosownie do potrzeb Rodziców i Uczniów. Zapraszamy :) Zapisy i zgłoszenia: sekretariat@teamworkschool.pl